Xây dựng quận Ba Đình giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững (15:50 30/11/2020)


HNP - Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng bộ quận Ba Đình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội để xây dựng quận Ba Đình giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.  

Trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận Ba Đình


Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025) với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phát huy truyền thống lịch sử, anh hùng, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, trí tuệ, xây dựng quận Ba Đình giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững”. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận đề ra 14 chỉ tiêu, trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất chung hằng năm 11-13%. Đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành dịch vụ chiếm 80%, trong đó, ngành du lịch chiếm 6%; Thu ngân sách vượt chỉ tiêu Thành phố giao hằng năm từ 5% đến 10%; Tỷ lệ trường công lập (Mầm non, Tiểu học, THCS) đạt chuẩn quốc gia: đạt 100%; Duy trì 100% phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của Thành phố cuối nhiệm kỳ dưới 0,5%; Tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 90%; Tổ dân phố văn hóa đạt 85%...Về đô thị, môi trường, duy trì tỷ lệ 100% rác thải được thu gom trong ngày, kiểm soát 100% công trình xây dựng. Về an ninh quốc phòng, tỷ lệ phá án đạt trên 80%; tỷ lệ phá trọng án đạt 100%. Hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân hằng năm. Về xây dựng Đảng, số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm: 200 đảng viên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên.
 
Bên cạnh đó, quận cũng đề ra 6 nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 đó là giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Chủ động trong mọi tình huống, không để đột biến, bất ngờ, tạo môi trường ổn định để xây dựng và phát triển; Nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, phát huy các nguồn lực đầu tư cho phát triển và kết quả cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, xây dựng chính quyền điện tử, bảo đảm kinh tế quận phát triển nhanh, bền vững; Phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Ba Đình-Hà Nội thanh lịch-văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Đổi mới căn bản, phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo; Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, tạo chuyển biến mạnh về trật tự văn minh đô thị, xây dựng quận Ba Đình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại” hơn. Chủ động sáng tạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển quận trong tình hình mới.
 
Cùng với đó, quận đề ra 2 khâu đột phá gồm đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, trật tự văn minh đô thị, xây dựng quận Ba Đình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh hiện đại”.
 
Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận, Quận ủy đã thành lập các Ban Chỉ đạo, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Ban Thường vụ Quận ủy đã thông qua dự thảo 7 chương trình công tác toàn khóa gồm: Chương trình về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; Chương trình về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình về công tác Quốc phòng, an ninh; Chương trình về phát triển kinh tế; Chương trình về công tác Cải cách hành chính; Chương trình về văn hóa-xã hội và giáo dục-đào tạo; Chương trình về Quản lý và phát triển đô thị. Hiện nay, 7 chương trình đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua và được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận tham gia góp ý, phản biện, dự kiến hoàn thiện và ban hành trong đầu tháng 12/2020. Ngay sau Đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, Quận ủy Ba Đình đã ban hành quy chế mẫu, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Quận ủy đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra, giám sát 7 đảng ủy phường; chỉ đạo 4 tổ tham mưu hướng dẫn giúp việc, tổ công tác phụ trách theo dõi, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tăng cường kiểm tra, làm việc với 56 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc về việc triển khai các nhiệm vụ sau đại hội, đặc biệt là công tác quản lý đảng viên, lưu trữ hồ sơ đại hội. Đến nay, 100% tổ chức cơ sở Đảng đã xây dựng các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
 
Theo đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, Bí thư Quận ủy Ba Đình mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới của quận là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân, sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội không để xảy ra sự việc đột biến bất ngờ trên địa bàn quận; tăng cường tiềm lực quốc phòng, quân sự địa phương; phấn đấu xây dựng quận đi đầu về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát triển kinh tế theo hướng thương mại, du lịch và dịch vụ khác. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng; thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện tốt quản lý đô thị, phát triển đô thị theo quy hoạch gắn với phát triển kinh tế, xây dựng quận nằm trong nhóm đơn vị dẫn đầu của Thành phố về trật tự, văn minh đô thị. Đưa giáo dục và đào tạo thuộc nhóm đầu của Thành phố. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư. Xây dựng quận theo mô hình "Chính quyền đô thị”.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật