Phú Xuyên: Chú trọng chăm lo đời sống cho người lao động (12:46 29/11/2020)


HNP - Bám sát sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố, thời gian qua, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Phú Xuyên đã thu được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, qua đó đã đã tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động và phong trào do công đoàn phát động.

Công nhân viên chức, lao động tiêu biểu của huyện Phú Xuyên được khen thưởng


Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên hiện có 1 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 202 Công đoàn cơ sở với 6.429 đoàn viên, trong đó khối hành chính sự nghiệp có 130 đơn vị với 5.562 đoàn viên; khối sản xuất kinh doanh 72 đơn vị với 867 đoàn viên. Trong thời gian qua, với phương châm "Tất cả vì lợi ích đoàn viên công đoàn", LĐLĐ huyện Phú Xuyên đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tiếp tục phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động. Đồng thời, tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, phấn đấu giành danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo trong CNVCLĐ”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào “Hai tốt” trong ngành Giáo dục… thông qua các phong trào, trong 5 năm qua, CNVCLĐ huyện đã có 3.055 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở; 1.560 sáng kiến được cấp huyện công nhận cấp trên cơ sở; 10 đề tài sáng kiến kinh nghiệm sáng kiến cấp thành phố và Bộ, ngành công nhận; 97 CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; 23 công nhân giỏi cấp huyện; 5 CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”. Trên 6.400 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 
Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện chủ động thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Hàng năm, LĐLĐ huyện chỉ đạo Công đoàn cơ sở đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đạt 100%, hội nghị người lao động đạt 65,5%, chất lượng tham gia các hội nghị dân chủ, công khai, chất lượng các ý kiến được tập trung vào các vấn đề như: cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phục vụ nhân dân; hoàn thiện nội quy, quy chế nội bộ; các biện pháp thực hành tiết kiệm; chống tham nhũng, lãng phí và chăm lo cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức phát huy tính chủ động, sáng tạo, hăng hái công tác hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Phối hợp tổ chức 6 lớp tập huấn ATVSLĐ-PCCN cho trên 1.189 người lao động.
 
Thực hiện nhiệm vụ chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công đoàn các cấp luôn sâu sát nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tư tưởng, đời sống công nhân lao động; đề xuất với người sử dụng lao động nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người lao động; vận động công nhân thi đua lao động sản xuất, nâng cao ý thức, trách nhiệm gắn bó cùng doanh nghiệp, trong 5 năm qua, LĐLĐ huyện đã phối hợp thăm hỏi, trợ cấp cho 1.159 CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 607 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 15 mái ấm công đoàn với số tiền 520,5 triệu đồng; 50 xuất quà cho CNVCLĐ mắc bệnh nghề nghiệp; trong đợt ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, LĐLĐ huyện hướng dẫn các doanh nghiệp, người lao động rà soát, lập danh sách, hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động cho 149 người với số tiền 74,5 triệu đồng. Triển khai hướng dẫn lập dự án, thẩm định cho vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm của thành phố và quỹ trợ vốn LĐLĐ thành phố với tổng số tiền trên 3,7 tỷ đồng, giải ngân cho 6 dự án, tạo việc làm cho 68 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội phát triển kinh tế gia đình.
 
Đồng thời, CNVCLĐ trong huyện đã tích cực tham gia ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ ủng hộ Trường Sa, Hoàng Sa, Quỹ vì Trường Sa thân yêu; Quỹ Biển đảo Việt Nam…với số tiền hàng chục tỷ đồng; hỗ trợ 108 trường hợp CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 137 triệu đồng; tặng 1000 chai nước sát khuẩn, 1000 khẩu trang và 10 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa huyện; hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về chung tay phòng chống dịch Covid-19, đoàn viên, công đoàn huyện đã ủng hộ được trên 436 triệu đồng; 7.700 khẩu trang, 1.200 chai nước sát khuẩn; 835 mũ chắn bọt bắn, 120 bánh xà phòng… cho công tác phòng chống dịch. 
 
Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, hoạt động vì người lao động (NLĐ), các cấp công đoàn trong huyện đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thực hiện tốt các chức năng của tổ chức công đoàn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao trình độ tay nghề, bậc thợ; tu dưỡng, rèn luyện học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, CNVCLĐ. Trong 5 năm, toàn huyện đã tổ chức được 35 buổi tuyên truyền cho trên 6.000 lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về truyền thống vẻ vang của Đảng; 49 buổi tuyên truyền, tư vấn về Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động và các VBQPPL liên quan đến người lao động; tuyên truyền về Hiệp định đối tác tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Quyết định số 522/QĐ-UBND, Quyết định 1665/QĐ-UBND của thành phố cho 5.385 lượt CNLĐ; 14 buổi truyền thông về công tác kế hoạch hóa gia đình, chăm lo sức khỏe sinh sản và các bệnh truyền nhiễm cho 1.400 CNLĐ; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho 25.279 đoàn viên, người lao động.
 
Như vậy có thể thấy, với những nội dung, phương thức hoạt động các cấp công đoàn huyện Phú Xuyên trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến theo hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động và lấy cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ là đối tượng vận động. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, các cấp công đoàn huyện Phú Xuyên tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành phố, huyện và của tổ chức công đoàn. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại trực tiếp tại nơi làm việc, tham gia ý kiến trong việc xây dựng thang bảng lương, thanh toán chế độ ốm đau, tai nạn lao động, thai sản; giải quyết, phối hợp giải quyết dứt điểm các phát sinh trong quan hệ lao động, ngăn ngừa các cuộc ngừng việc tập thể xảy ra.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật