Quận Long Biên tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (14:38 24/11/2020)


HNP - Sáng 24/11, Quận ủy Long Biên tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, và 03 chương trình công tác toàn khóa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Chủ tịch UBND quận Đinh Thị Thu Hương báo cáo tại hội nghị


Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu sẽ được nghe đồng chí Nguyễn Thế Thạch, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận; Cơ quan Thường trực Ban Chủ nhiệm các Chương trình quán triệt 03 chương trình công tác trọng tâm. Đồng chí Nguyễn Thế Thạch cho biết việc tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV và 03 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa nhằm tạo sự thống nhất cao và có quyết tâm trong triển khai nhiệm vụ từng phòng, ban, đơn vị để tham mưu cho Quân ủy triển khai Nghị quyết và các công trình công tác toàn khóa.

Theo kế hoạch, Quận ủy Long Biên sẽ tổ chức các hội nghị quán triệt, gồm: Hội nghị cán bộ chủ chốt; Hội nghị dành cho đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Dân, Đảng và cơ quan UBND quận; Hội nghị dành cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc quận; Hội nghị dành cho đảng viên thuộc Đảng bộ các phường.
 
Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, Quận ủy Long Biên đề ra 02 khâu đột phá: Một là, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập. Hai là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm đầu tư thoát nước; đảm bảo cảnh quan, môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
 
Để cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, Quận ủy Long Biên đã cụ thể hóa thành 03 Chương trình công tác toàn khóa, trong đó: Chương trình 01 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập” giai đoạn 2020-2025; Chương trình 02 về “Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho người dân trên địa bàn quận” giai đoạn 2020-2025; Chương trình 03 về “Đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm là giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan, môi trường trên địa bàn quận Long Biên” giai đoạn 2020-2025.

Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật