Huyện ủy Phú Xuyên triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2020 (21:58 23/11/2020)


HNP - Sáng 23/11, Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2020.


Để thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2020, Huyện ủy Phú Xuyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, các cấp ủy chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy chủ động xây dựng kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân ở cấp mình, hướng dẫn việc nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” và cụ thể hóa nội dung kiểm điểm cho phù hợp với từng đối tượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và từng đối tượng đảng viên, nhất là đối với đảng viên hưu trí không tham gia công tác ở địa phương.
 
Cụ thể hóa tiêu chí đánh giá, mức độ đạt được theo 4 cấp độ xuất sắc, tốt, trung bình, kém của từng tiêu chí cụ thể và tiêu chuẩn từng mức chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ; xác định cụ thể đối tượng, nội dung lấy ý kiến của các chủ thể liên quan, xây dựng, hoàn thiện các biểu mẫu, trình tự, thủ tục cho phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng, đối tượng đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ quản lý lãnh đạo và đặc điểm, tình hình địa phương, lĩnh vực, ngành.
 
Chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức hằng năm để đảm bảo đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thực chất…

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật