Quận ủy Long Biên quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và 3 Chương trình công tác toàn khóa, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (20:43 12/11/2020)


HNP - Ngày 12/11, Quận ủy Long Biên tổ chức quán triệt Nghị quyết và 03 chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IV cho hơn 300 cán bộ chủ chốt của quận và cơ sở.


Sau thành công đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ quận đã khẩn trương xây dựng và ban hành 03 chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 để tập trung, chuyên sâu vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, 02 chương trình công tác toàn khóa sẽ cụ thể hóa 02 khâu đột phá. Thứ nhất là củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm xây dựng đội ngũ CB, CC, VC chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập. Thứ hai là tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm là đầu tư thoát nước; bảo đảm cảnh quan, môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đặc biệt, chương trình công tác toàn khóa thứ ba với chủ đề nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đây là điểm mới của nhiệm kỳ 2020-2025 và cũng là nét đặc sắc của Long Biên, một trong những quận đầu tiên có riêng một chương trình với chủ đề này.
 
Bí thư Quận ủy Đường Hoài Nam và các Phó Bí thư Quận ủy đã trực tiếp quán triệt tại hội nghị với mục đích giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững các nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết đã được Đại hội thông qua, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới đảng bộ, địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.
 
Cũng tại buổi quán triệt, Quận ủy tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, 3 chương trình công tác toàn khóa; chỉ đạo các chi đảng bộ trên địa bàn quận xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện theo điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tích cực nắm tình hình dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, nhân dân phản ánh về việc tổ chức quán triệt, việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết, 03 chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ trong thời gian tới.

Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t