LĐLĐ quận Long Biên: Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ (12:42 23/11/2020)


HNP - Thực hiện Đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn 2014-2020 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đến nay, quận Long Biên đã tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, đại diện người lao động và người sử dụng lao động trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. 

Bàn giao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Phạm Thị Thu Hằng, Trường mầm non Bắc Cầu, tháng 5-2020


Trong 6 năm qua, UBND quận Long Biên đã thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban ngành Quận phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy, tổ chức công đoàn xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, giải quyết tốt tranh chấp lao động, bảo đảm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, quận cũng chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, các Bộ luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành tới mọi tầng lớp nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động để tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, quận đã phối hợp với Liên đoàn Lao động Quận, các cơ quan có liên quan để xây dựng các nội dung, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, nhất là các phương tiện truyền thông hiện đại để nâng cao nhận thức cho người lao động, người sử dụng lao động trong việc phát triển quan hệ lao động; Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại các doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động, người sử dụng lao động tiếp cận thông tin chính thức, nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Nhờ đó, đã tăng cường năng lực các chủ thể quan hệ lao động. Tính đến nay, trên địa bàn Quận Long Biên có trên 6.000 đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó, có 324 đơn vị có tổ chức công đoàn cơ sở với 13.346 đoàn viên công đoàn. Công tác thành lập Công đoàn cơ sở thường xuyên đươc quan tâm. Hàng năm, số Công đoàn cơ sở được thành lập mới đều đạt chỉ tiêu Liên đoàn lao động Thành phố giao.

Hoạt động đối thoại, thương lượng, thỏa ước lao động tập thể mang lại hiệu quả. Hàng năm, UBND Quận phối hợp với Liên đoàn lao động Quận tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở về kỹ năng xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; Xây dựng văn bản, biểu mẫu giúp công đoàn cơ sở trong việc xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể cũng như tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Trên cơ sở hướng dẫn, phối hợp chỉ đạo một số công đoàn cơ sở chủ động tham gia xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, các đơn vị đã có thỏa ước lao động tập thể thì định kỳ sửa đổi, bổ sung các điều khoản cho phù hợp với quy định mới của Nhà nước. 

Đáng chú ý, để giải quyết tranh chấp lao động tập thể, trong thời gian qua, UBND Quận luôn chú trọng và làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới người lao động và người sử dụng lao động. Hàng năm, quận đều tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư, Chủ tịch Quận với các Doanh nghiệp và người lao động để nắm bắt thông tin đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn giúp đỡ doanh nghiệp và người lao động. Các phòng, ban ngành chức năng của Quận cũng phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các qui định của pháp luật và nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của Doanh nghiệp và người lao động để kịp thời xử lý và đưa ra các giải pháp thực hiện. Thông qua Hội nghị đã giúp lãnh đạo quận nắm được tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp và người lao động góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tại Hội nghị đối thoại, các doanh nghiệp, người lao động đã đưa ra các ý kiến xoay quanh các vấn đề như: quy định, chính sách về thu thuế; thủ tục đăng ký kinh doanh; đăng ký tạm trú, các chính sách về BHXH- BHYT, về nhà ở, điểm sinh hoạt văn hóa công nhân cho công nhân ngoại tỉnh cũng như hỗ trợ con công nhân lao động được học trong các trường công lập trên địa bàn. Các ý kiến nêu trên đều được lãnh đạo quận, các ban ngành ghi nhận, giải đáp và từng bước đáp ứng trong phạm vi thẩm quyền và khả năng thực tế của địa phương. Thông qua Hội nghị đối thoại, UBND quận đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh như: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, người lao động... Ngoài ra, quận còn phối hợp Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức tập huấn tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có sử dụng lao động trên địa bàn trong công tác xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, giao kết hợp đồng lao động...

Nhằm đổi mới, đa dạng cách thức phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, đảm bảo sự tham gia tự nguyện của người lao động, hạn chế sự can thiệp của người sử dụng lao động, thời gian qua, Liên đoàn lao động Quận Long Biên đã thực hiện đổi mới hình thức tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (theo Điều 17). Xây dựng quy trình vận động phù hợp với đặc điểm địa phương với nhiều hình thức vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp thành lập tổ chức Công đoàn theo quy định.
 
Để tiếp tục thực hiện tốt Đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn 2014 - 2020 của Sở LĐ,TB&XH, trong thời gian tới, quận Long Biên sẽ tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm tra đối với các doanh nghiệp trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Đồng thời, xây dựng cơ chế chính sách cho cán bộ Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, nhất là kinh phí đảm bảo cho cán bộ công đoàn cơ sở yên tâm hoạt động. Quận cũng sẽ nghiên cứu, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định hình thức, nội dung hội nghị đối thoại cho phù hợp với điều kiện của các loại hình doanh nghiệp. 

Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t