Ba Đình: Tọa đàm về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp (10:39 11/11/2020)


HNP - Sáng 11/11, Quận ủy Ba Đình tổ chức hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp theo Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội”.

Toàn cảnh hội nghị


Qua 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội, việc thực hiện Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân được các cấp ủy, chính quyền từ quận tới cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đã tạo thêm sự dân chủ, cởi mở, thẳng thắn giữa người dân với cấp ủy, chính quyền và MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; nhân dân tin tưởng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị, đề xuất với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đồng thời tham vấn nhiều cách làm hay, hiệu quả, giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết các bức xúc, những nhu cầu chính đáng của người dân, từ đó niềm tin của nhân dân với Đảng được nâng lên, người dân hiểu rõ và chấp hành tốt hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và cơ sở.
 
Qua 3 năm thực hiện, 14 phường thuộc quận đã tổ chức được 59 cuộc tiếp xúc, đối thoại định kỳ với trên 5.500 lượt người tham dự, có 686 ý kiến tham gia trong hội nghị. Đối với cấp quận, đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận đã 6 lần đối thoại với trên 1.000 lượt người tham dự, có 182 ý kiến tổng hợp trước hội nghị và 48 ý kiến phát biểu tại hội nghị. Hầu hết các ý kiến tham gia đều được giải đáp trực tiếp ngay tại hội nghị, sau đó được tổng hợp bằng văn bản công khai đến các tổ chức, cá nhân có liên quan. Nội dung đối thoại của một số đơn vị đã lựa chọn đúng và trúng những vấn đề người dân còn băn khoăn, bức xúc như: đối thoại về công tác xây dựng Đảng; quản lý nhà nước trên các lĩnh vực TTVMĐT, VSMT, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ủy quyền cho vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội; việc thực hiện Đề án 21-ĐA/TU của Thành ủy và Đề án 02-ĐA/QU…
 
Nhờ làm tốt công tác đối thoại, đã giúp cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nắm chắc thông tin từ cơ sở, trực tiếp giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của người dân trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc của người dân; đồng thời, giải thích để người dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, chia sẻ của nhân dân, nhất là trong quá trình triển khai các chương trình, dự án, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền…
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền lựa chọn các nội dung đối thoại còn dàn trải, chung chung, thiếu cụ thể; việc lựa chọn những vấn đề người dân đang rất quan tâm, những vấn đề vướng mắc, phức tạp nổi lên ở địa phương, cơ sở để đối thoại còn chưa nhiều, dẫn đến việc tổ chức còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Việc tổ chức nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thu thập các kiến nghị, đề nghị của nhân dân thông qua MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chưa được quan tâm sâu sát; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa chỉ đạo các cơ quan, bộ phận chức năng chuẩn bị các ý kiến giải quyết theo thẩm quyền hoặc chuyển các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp trên xem xét giải quyết; chưa chỉ đạo các cơ quan, bộ phận chức năng tập trung giải quyết ý kiến thuộc thẩm quyền và thông báo kết quả giải quyết, kết quả đối thoại đến người dân theo quy định…
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thực hiện Quyết định, Quy chế của Bộ Chính trị, của Thành ủy về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đánh giá tình hình, những khó khăn, thuận lợi, ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong việc triển khai, thực hiện Quyết định 2200-QĐ/TU của Thành ủy tại cơ sở, đơn vị; vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện Quyết định 2200, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đánh giá hiệu quả của việc mở rộng các hình thức đối thoại trong khối chợ và trường học trên địa bàn quận thời gian vừa qua; trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại đạt hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức...

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật