Thường Tín hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (20:57 06/11/2020)


HNP - Chiều 6/11, UBND Thường Tín tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng kết cuộc thi "Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng", "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn huyện.

Các tập thể, cá nhân được trao giải trong cuộc thi báo cáo viên pháp luật


Phát biểu tại Lễ mít tinh, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cho biết, để thực hiện tốt Ngày pháp luật Việt Nam, trong thời gian qua, huyện đã tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, trong đó tập trung vào giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuấn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật của Trung ương, Thành phố và huyện có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; an toàn vệ sinh thực phẩm, lao động; đầu tư; khiếu nại, tố cáo; đất đai; phòng, chống cháy nổ, phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em...; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội.
 
Để thực hiện tốt hơn nữa Ngày pháp luật Việt Nam, huyện Thường Tín đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, bảo vệ môi trường tới các cơ quan, đơn vị trường học để cán bộ và tầng lớp nhân dân, học sinh có ý thức tự giác tìm hiểu những quy định về phòng chống tham nhũng; thực hiện nghiêm luật phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế của tầng cơ quan, đơn vị địa phương trong đó chú trọng việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo đầy đủ quyền tiếp cận thông tin cho nhân dân; đề cao tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật, chấp hành pháp luật cho cán bộ và tầng lớp nhân dân, xây dựng lối sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả việc hưởng ứng pháp luật là công việc thường xuyên, hàng ngày gắn với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên…
 
Cũng tại hội nghị, huyện Thường Tín đã tổng kết trao giải hai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" và cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi về Pháp luật phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn huyện. Trong đó, cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" cho 11 tập thể, 19 cá nhân; cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi về Pháp luật phòng, chống tham nhũng” cho 11 cá nhân.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật