HĐND quận Hà Đông thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021 (08:06 06/11/2020)


HNP - Chiều 5/11, HĐND quận Hà Đông tổ chức kỳ họp chuyên đề, để xem xét, quyết định Kế hoạch đầu công năm 2021 và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020.


Theo đó, HĐND quận đã phê duyệt chủ trương đầu tư 61 công trình nhóm C, dự kiến triển khai năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 639 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao gồm 34 công trình (tổng mức đầu tư dự kiến gần 362 tỷ đồng); lĩnh vực hoạt động kinh tế gồm 26 công trình (tổng mức đầu tư dự kiến hơn 274 tỷ đồng); lĩnh vực trụ sở quản lý nhà nước gồm 1 công trình (tổng mức đầu tư dự kiến 3 tỷ đồng).
 
Tại kỳ họp, HĐND quận Hà Đông cũng đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án nhóm C (1 dự án lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao; 1 dự án lĩnh vực giáo dục) với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng.
 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Hà Đông Trần Văn Hải nhấn mạnh, việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021 nhằm đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện những dự án trọng điểm, cấp bách dân sinh trên địa bàn quận năm 2021; đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Đây cũng tiền đề để tổ chức triển khai thực hiện và định hướng các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của quận, giai đoạn 2021-2026. 
 
Trên cơ sở dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 đã được thông qua, HĐND quận Hà Đông đề nghị UBND quận tổ chức thực hiện các giải pháp điều hành kế hoạch đầu tư công và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá, đôn đốc, báo cáo việc thực hiện theo quy định. UBND các phường, các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư thực hiện tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư công  bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ và kế hoạch vốn đã bố trí.

Hà Vy


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật