MTTQ quận Long Biên phối hợp hiệu quả trong các phong trào thi đua (11:06 05/11/2020)


HNP - Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ quận Long Biên đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các cuộc vận động. Đồng thời, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở xây dựng Chương trình công tác, phát động các phong trào thi đua góp phần tích cực vào những thành tích chung của quận.

Đại diện MTTQ quận Long Biên thăm hỏi, tặng quà Lão thành cách mạng


Tính đến nay,  MTTQ các cấp quận Long Biên đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức 321 cuộc tuyên truyền (trong đó MTTQ chủ trì 199 cuộc); với 34.699 lượt người tham dự, về vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2020; chấp hành đầy đủ các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19…Phối hợp các phường Ngọc Lâm và Phường Phúc Đồng tổ chức 15 cuộc tuyên truyền vận động GPMB, kết quả có 22 hộ chấp hành và bàn giao mặt bằng…

Bên cạnh đó, MTTQ quận còn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. MTTQ quận tuyên truyền vận động và tiếp nhận trên 449,912 triệu đồng do các đơn vị, tổ chức và cá nhân ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19;  22,1 tấn gạo và 300 tuýp nước sát khuẩn 100ml, trị giá 10 triệu đồng và một số vật chất khác. Kịp thời hỗ trợ khẩu trang, nước sát khuẩn trị giá 69,490 triệu đồng đến 394 hộ nghèo, cận nghèo để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đáng chú ý, MTTQ các cấp đã tích cực tham gia công tác xây dựng chính quyền từ quận tới cơ sở, ký kết thực hiện các chương trình phối hợp với HĐND, UBND, các phòng Thanh tra, Tài nguyên môi trường, Văn hóa thông tin, Thương binh và xã hội…Trong hoạt động giám sát: MTTQ quận thành lập 03 đoàn giám sát về GPMB, sử dụng quỹ vì người nghèo, thực hiện NQ 42/CP; phối hợp Viện kiểm sát Nhân dân quận tổ chức 4 cuộc giám sát nhà tạm giam, thi hành án của Công an quận. MTTQ  quận và phường  trực tiếp giám sát 598 cuộc, trong đó, cấp quận giám sát 51 cuộc, nội dung chủ yếu là về thực hiện chế độ chính sách, TTĐT, VSMT, QCDC. Nghiên cứu xem xét 48 văn bản (về thực hiện chế độ chính sách theo NQ 42 của CP, giải quyết đơn thư TTĐT, VSMT..)

Trong hoạt động phản biện xã hội: Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phối hợp với HĐND, UBND chủ trì lấy ý kiến phản biện xã hội của cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Kết quả, đã tổ chức 25 hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo của UBND, Nghị quyết của HĐND phường, dự thảo báo cáo chính trị của đảng bộ phường, tổ chức 2 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa chủ thể phản biện với cơ quan dự thảo văn bản; nhận đóng góp vào 70 dự thảo văn bản.

Ngoài ra, MTTQ còn phối hợp với cơ quan tổ chức đối thoại đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở địa phương: Chủ yếu về giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn phường với 11 hội nghị, 531 người được triệu tập, có 54 lượt ý kiến, trong đó, 51 ý kiến được tiếp thu trả lời trực tiếp tại hội nghị; 03 ý kiến được tiếp thu trả lời sau bằng văn bản.

Đối với tổ chức góp ý đối với tổ chức, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: đến nay, đã góp ý xây dựng Đảng định kỳ 128 lượt ý kiến, thường xuyên 114 lượt ý kiến, góp ý đột xuất 30 lượt ý kiến; các ý kiến góp ý đều được trao đổi; Góp ý xây dựng chính quyền định kỳ 113 lượt ý kiến, thường xuyên 85 lượt ý kiến, góp ý đột xuất 22 lượt ý kiến; các ý kiến góp ý cơ bản đều được trao đổi trả lời; Tham gia 783 ý kiến đóng góp đối với cá nhân là  cán bộ, đảng viên, công chức công tác tại phường và tổ dân phố.

Song song với những kết quả trên, hoạt động của Thanh tra Nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực. MTTQ các cấp đã giám sát 347 vụ, qua đó, phát hiện 78 vụ vi phạm, đã kiến nghị xử lý 77/78 vụ, đạt 98,72%; đã giám sát 51 công trình dự án, qua đó, đã khắc phục và xử lý vi phạm 14 lượt; giám sát 868 công trình xây dựng, trong đó, công trình có phép đạt 99,65% và thực hiện niêm yết giấy phép tại chân công trình, công trình che chắn bụi đạt 78,41%; 03 công trình xây dựng không phép đã được xử lý theo thảm quyền. Giám sát về quản lý đất đai 34 cuộc; về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 278; các lĩnh vực khác 96; Phối hợp hòa giải thành 80/102 vụ, việc đạt 78,4%

Đáng chú ý, việc giám sát thực hiện Đề án “Tổ chức lực lượng thực hiện quản lý đô thị giai đoạn 2016-2020” đã có những chuyển biến đáng kể về văn minh đô thị, ý thức của các hộ dân, trên các tuyến phố chính và ngõ ngang. Các hộ kinh doanh về cơ bản thực hiện đúng các quy định về lòng đường, vỉa hè, về biển hiệu... nhờ đó, đã có những chuyển biến tích cực, vi phạm giảm hơn. Qua giám sát, MTTQ đã tổng hợp chuyển đến các phường để giải quyết 128 lượt địa chỉ vi phạm về VSMT, danh sách do Trung tâm phát triển quỹ đất chuyển về MTTQ 167/183 lượt địa chỉ vi phạm, 16 lượt địa chỉ chưa giải quyết dứt điểm, 63 địa chỉ vi phạm phát sinh mới, 43 địa chỉ gây bức xúc. Thông qua giám sát phương án cơ giới hóa thu vận chuyển và duy trì VSMT trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020 đã cơ bản thực hiện theo phương án điều chỉnh, có 2.255/2.289 tuyến đường, ngõ, ngách, hẻm được điều chỉnh thời gian phù hợp, 100% các tuyến được nhận xét, đánh giá cơ bản đảm bảo...

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 71 công trình, dự án; đã khắc phục và xử lý vi phạm 14 công trình. Trong quá trình giám sát phát hiện một số công trình thi công sai thiết kế, vật liệu xây dựng kém tiêu biểu như phát hiện, kiến nghị giải quyết đơn vị thi công đã thực hiện nghiêm túc đã góp phần tăng thêm chất lượng và tuổi thọ của các công trình xây dựng trên địa bàn toàn quận.

Từ nay đến cuối năm, MTTQ quận Long Biên sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chuyên đề “Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” năm 2020. Tiếp tục xây dựng và triển khai Kế hoạch vận động “Tháng cao điểm Vì người nghèo”, Tiếp tục thực hiện Mô hình “Cộng đồng chung sức giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững”. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động Mô hình tự quản về TTĐT, VSMT trên các tuyến đường phố có tên, hoạt động các Câu lạc bộ “Tình nguyện vì môi trường”,...


Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật