HĐND Huyện Gia Lâm tổ chức kỳ họp chuyên đề và giải trình công tác hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn (16:33 30/10/2020)


HNP - Sáng 30/10, HĐND huyện Gia Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) về chủ trương đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn; tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện về hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn.


Các đại biểu HĐND huyện đã xem xét phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và cho ý kiến chủ trương đầu tư 22 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 1.005.889 triệu đồng, gồm thống nhất chủ trương đầu tư 01 dự án nhóm B sử dụng nguồn ngân sách huyện với tổng mức đầu tư dự kiến 57.911 triệu đồng (dự án nâng cấp chợ); Phê duyệt chủ trương đầu tư 19 dự án, bao gồm: 01 dự án nhóm B, 17 dự án nhóm C và 01 dự án GPMB, sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện, tổng mức đầu tư dự kiến 821.923 triệu đồng; Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 02 dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện, tổng mức đầu tư 126.055 triệu đồng (02 dự án lĩnh vực giáo dục đào tạo). Đồng thời, điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện năm 2019.
 
Cũng trong sáng nay, HĐND huyện đã tổ chức phiên giải trình về tình hình thực hiện hỗ trợ đầu tư đường giao thông ngõ, xóm, vườn hoa, ao hồ và các công trình khác trong khu dân cư trên địa bàn. Sau 2 năm thực hiện Đề án, các dự án đầu tư đã được triển khai góp phần giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, thực hiện đầu tư theo hướng thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư. Kết quả, đến nay, đã thực hiện được 34/101 ao hồ, đạt tỷ lệ 33,7%; 3/59 sân chơi, đạt tỷ lệ 5,1%; 5/6 vườn hoa, đạt tỷ lệ 83,3%; 3/125 nghĩa trang, đạt tỷ lệ 2,4%, với tổng kinh phí 74.723 triệu đồng, trong đó, vốn ngân sách 62.608 triệu đồng, xã hội hóa 12.115 triệu đồng.
 
Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các dự án còn chậm, kết quả giải ngân còn thấp: Đối với các dự án vườn hoa, sân chơi, ao hồ và nghĩa trang nhân dân giải ngân 7.923/52.700 triệu đồng, đạt 15,6%; Các dự án đường giao thông ngõ, xóm giải ngân 11.820/58.916 triệu đồng, đạt 20,1% so với kế hoạch.
 
Nguyên nhân chủ yếu do UBND các xã, thị trấn chưa chủ động, tích cực triển khai họp với thôn, tổ dân phố để thống nhất, lập danh mục dự án, lập dự toán kinh phí đầu tư dẫn đến chậm phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí; Cán bộ phụ trách về đầu tư cấp xã còn chưa nhiệt tình, sát sao, bao quát trong công việc được giao; một số cán bộ không có chuyên môn về xây dựng dẫn đến công tác hướng dẫn, lập dự toán còn khó khăn, chậm. Ngoài ra, tiến độ thi công ngoài hiện trường chậm, chưa quyết liệt trong chỉ đạo nhà thầu thi công, các khó khăn, vướng mắc ngoài hiện trường chưa được giải quyết kịp thời….
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu các khó khăn và đóng góp các ý kiến để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án. Trong thời gian tới, huyện sẽ yêu cầu các xã huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị, các đoàn thể đẩy mạnh tiến độ chuẩn bị đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã được giao nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành việc phê duyệt các dự án trước tháng 10/2020, khởi công trong Quý IV/2020.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật