Hội Cựu chiến binh quận Long Biên: Tọa đàm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (16:47 21/10/2020)


HNP - Sáng 21/10, Hội Cựu chiến binh quận Long Biên tổ chức tọa đàm “Cựu chiến binh tham gia tuyên truyền, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”


Ngay từ đầu năm 2020, Hội Cựu chiến binh quận đã chủ động xây dựng Đề án số 02 của Quận Hội về “Cựu chiến binh tham gia tuyên truyền đấu tranh phản bác những tư tưởng, quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng”, tổ chức triển khai trong các cấp hội trên địa bàn cũng như trong toàn thể cán bộ, hội viên. Sau hơn 6 tháng triển khai, Đề án 02/ĐA-CCB đã được thực hiện sâu, rộng với 14 buổi tọa đàm cơ sở, hơn 1.250 đại biểu tham dự, 98 ý kiến tham luận sôi nổi, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.

Tiếp nối thành công từ những buổi tọa đàm dưới cơ sở, tại hội nghị tọa đàm cấp quận, các ý kiến tham luận của cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã thể hiện rõ quan điểm, sự ủng hộ tuyệt đối với cương lĩnh, đường lối, vai trò lãnh đạo của đảng, con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đồng thời, tập trung phản bác, tham mưu với cấp ủy các cấp về giải pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân; cảnh giác, tích cực đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng các công cụ, môi trường mạng xã hội để xuyên tạc, vu khống, hạ thấp uy tín, vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây tâm lý hoang mang, mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Những ý kiến đã thể hiện tâm huyết, có sự đầu tư, nghiên cứu sâu cùng các giải pháp phù hợp với tình hình mới, gắn với thực tiễn tại địa phương.

Cựu chiến binh quận Long Biên cũng xác định, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành làm rõ âm mưu của thế lực thù địch, phần tử phản động đang chống phá công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình hiện nay. Với nhiệt huyết, trách nhiệm, phẩm chất kiên trung, chắc chắn những người lính Cụ Hồ sẽ khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, đóng góp chung vào thành công của Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII sắp tới.
 


Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật