Thường Tín: Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020 (21:04 14/10/2020)


HNP - Chiều 14/10, UBND huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện năm 2020.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu về Chương trình OCOP của Trung ương và Thành phố; phổ biến, quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và các nội dung chính triển khai chương trình; quy trình thực hiện OCOP và công tác tổ chức triển khai thực hiện; thông tin về lợi ích, hiệu quả khi tham gia Chương trình; bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP… Qua hội nghị tập huấn, nhằm triển khai và phổ biến rộng rãi nội dung chương trình OCOP tới đông đảo các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, các xã, thị trấn. Đặc biệt là cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu tham gia chương trình. Từ đó, đẩy mạnh tuyên truyền ở cơ sở, động viên tổ chức, cá nhân phát huy ý tưởng sáng tạo, tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình, xây dựng địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình OCOP.
 
* Cùng ngày, Huyện ủy Thường Tín đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ngành: Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2020), Tổ chức (14/10/1930 - 14/10/2020), Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2020), Văn phòng Cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2020) và 72 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2020). Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành, các ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng cấp ủy huyện Thường Tín đã có sự phối hợp chặt chẽ trên các mặt công tác; tham mưu cấp ủy lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, xây dựng thành công đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
 
Công tác tuyên giáo từng bước được đổi mới, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, tích cực tham mưu cho cấp ủy triển khai có hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên truyền, tăng cường công tác tư tưởng chính trị trong tình hình mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực tiễn, có sáng tạo. Mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ với Nhân dân được thắt chặt, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn từ cơ sở, góp phần ổn định, tạo sự đoàn kết, đồng thuận ở cơ sở.
 
Phong trào “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt, “Phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã đóng góp sức người, sức của, hiến công, hiến kế hoàn thành nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Công tác của văn phòng cấp ủy ngày càng được nâng cao về mặt chất lượng, làm tốt vai trò trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ đắc lực cho sự lãnh, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t