Chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII đảng bộ thành phố Hà Nội


Huyện Hoài Đức: Đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững (14:00 12/10/2020)


HNP - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoài Đức đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Đây là những điều kiện thuận lợi để huyện tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện Hoài Đức trở thành quận trong thời gian sớm nhất và hướng tới tiêu chí là một quận đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Đại hội Đảng bộ huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2020-2025


1. Năm 2020 đặt dấu mốc quan trọng để Hoài Đức thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ huyện đã đề ra. Điển hình là tốc độ tăng trưởng kinh tế: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân 10,8%/năm (vượt 0,8% so với Nghị quyết Đại hội); thu nhập bình quân năm 2020 ước đạt 62 triệu đồng/người/năm (vượt 7 triệu đồng/người/năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội); giá trị sản xuất dịch vụ tăng trưởng bình quân 13,8%/năm (vượt 0,8% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội)...
 
Hạ tầng thương mại dịch vụ, hệ thống chợ trên địa bàn tiếp tục được chú trọng đầu tư; các trung tâm thương mại, siêu thị phát triển mạnh ở những khu đô thị, khu trung tâm, ven các trục đường giao thông. Hoài Đức đã thu hút một số dự án thương mại dịch vụ lớn như: Cảng cạn ICD Đức Thượng, các trung tâm thương mại tại thị trấn Trạm Trôi... và hệ thống chợ tại các xã, thị trấn đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các cụm công nghiệp và làng nghề tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng, đạt giá trị bình quân 9,2%/năm. Ở thời điểm hiện tại, Hoài Đức có gần 3.400 doanh nghiệp, tăng 161,7% so với năm 2015.
 
Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả nổi bật, đến năm 2016, huyện Hoài Đức có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội trước 2 năm. Năm 2017, huyện Hoài Đức được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2019, cán bộ và nhân dân huyện Hoài Đức được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về xây dựng nông thôn mới. Thành công trong xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa to lớn, là tiền đề quan trọng để thực hiện Đề án xây dựng huyện Hoài Đức thành quận trong thời gian sớm nhất.
 
Cùng với đó, Hoài Đức tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại. Đây là khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015-2020. Tính đến nay, toàn huyện đã triển khai 1.075 dự án với tổng kinh phí 8.700,34 tỷ đồng; đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng 743 công trình. Thực hiện chủ trương của Thành ủy, Đề án của UBND thành phố Hà Nội về đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 202-NQ/HU ngày 28-9-2018 về việc xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020 để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Qua gần 2 năm thực hiện Đề án, đến nay huyện đã đạt 22/27 tiêu chí (tăng 3 tiêu chí so với khi bắt đầu thực hiện Đề án) và 5 tiêu chí cơ bản đạt...
 
2. Để đạt được những thành tựu nêu trên, Đảng bộ, chính quyền huyện Hoài Đức đã phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo phương châm “Chủ động, đổi mới, quyết liệt, hiệu quả”; bám sát Nghị quyết, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và khâu đột phá; đặc biệt chú trọng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao trong nhân dân; phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện...
 
Với những thành tựu và kinh nghiệm sau 12 năm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về mở rộng địa giới Thủ đô Hà Nội, 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và 2 năm thực hiện Đề án xây dựng huyện thành quận, vị thế của Hoài Đức ngày càng được nâng cao. Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực để phát triển huyện Hoài Đức thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại; có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; đồng thời phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân... Huyện Hoài Đức đặt ra những mục tiêu hướng tới như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11% trở lên; thu nhập bình quân 95 triệu đồng/người/năm trở lên; tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2020-2025 khoảng 60.000 tỷ đồng; phấn đấu hết năm 2021 cơ bản hoàn thành các tiêu chí quận, phường; hoàn thành thu ngân sách thành phố giao hằng năm; phấn đấu đến năm 2022 cân đối được thu - chi ngân sách huyện...
 
3. Để hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hoài Đức sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững; khai thác các nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế, các thành phần kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Đồng thời chú trọng phát triển văn hóa, xây dựng người Hoài Đức thanh lịch, văn minh; xây dựng và phát huy lối sống “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ môi trường, đề cao trách nhiệm cá nhân; tôn vinh, nhân rộng cái đúng, cái đẹp, tích cực, cao thượng; đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, hành vi sai trái, lạc hậu; quan tâm, bảo đảm an sinh xã hội, chú trọng thực hiện các giải pháp thiết thực như: Giải quyết việc làm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục… nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
 
Đặc biệt, Hoài Đức sẽ tập trung đẩy mạnh quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, định hướng đến năm 2040; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn huyện bảo đảm có tính kỹ thuật cao, đồng bộ để phục vụ công tác quản lý, đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang. Cùng với đó là phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị: Huy động tối đa mọi nguồn lực tạo bước đột phá về tăng cường đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông khung, tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường; phát triển các khu đô thị mới gắn với quản lý các khu đô thị và các khu dân cư: thúc đẩy hoàn thiện các khu đô thị đang được đầu tư như Khu đô thị Nam An Khánh, Khu đô thị Bắc An Khánh, Geleximco, Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch, Khu đô thị Đại học Vân Canh, Khu đô thị Vườn Cam, Khu đô thị mới Vân Canh, Khu đô thị Lideco, Khu đô thị Nam 32…; từng bước hình thành các khu đô thị mới đã được thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết; chú trọng phát triển và khớp nối hạ tầng các khu đô thị với các khu dân cư; từng bước hình thành các khu đô thị hiện đại, đồng bộ… nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí của quận, phường... Phấn đấu đến năm 2022, huyện Hoài Đức đạt các tiêu chí trở thành quận đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Nguyễn Hoàng Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t