Thường Tín đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm (20:30 02/10/2020)


HNP - Ngày 2/10, UBND huyện Thường Tín tổ chức hội nghị mở rộng nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.


Trong 9 tháng qua, kinh tế của huyện Thường Tín vẫn giữ ổn định, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 12.717 tỷ đồng, đạt 68,6% kế hoạch năm; tổng giá trị thương mại - dịch vụ ước đạt 8.984 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch năm; Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.205 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch năm, tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 411.872 triệu đồng, đạt 52,92%; tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 1.992 triệu đồng; chi ngân sách địa phương ước thực hiện 1.256 triệu đồng…
 
Bên cạnh đó, huyện đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai 5 năm cấp huyện, xã, thị trấn, giải quyết, xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 96 trường hợp; xét duyệt phương án bảo vệ môi trường với 49 làng nghề; tổ chức 2 phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại 5 xã thị trấn với 77ha. Trong công tác xây dựng NTM, huyện đã tập trung chỉ đạo 4 xã: Văn Bình, Nhị Khê, Hà Hồi, Vạn Điểm hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu đạt xã NTM nâng cao; tổ chức đón Đoàn thẩm định của Trung ương về thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế để đề nghị Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM.
 
Công tác VHXH tiếp tục được quan tâm, huyện đã tập trung xây dựng 5 trường chuẩn quốc gia, 32 trường tái chuẩn; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2019-2020 với tỷ lệ trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 99%; học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trong độ tuổi vào lớp 6 đạt 100%; xét tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%. Toàn huyện có thêm  2 di tích được công nhận cấp thành phố, nâng tổng số di tích được công nhận toàn huyên lên 122 di tích. 
 
Trong công tác cải cách hành chính, huyện đã tổ chức đoàn kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với 13 xã, tiếp tục bố trí, kiện toàn hoạt động của Bộ phận một cửa huyện và các xã, thị trấn theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Triển khai đến các cơ quan, đơn vị về việc vận hành chính thức các dịch vụ công trực tuyến. Đến hết ngày 15/9, tổng số toàn huyện đã tiếp nhận 3.821 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 3.505 hồ sơ, đang giải quyết 35 hồ sơ; trả lại và không giải quyết 281 hồ sơ…
 
Trong những tháng cuối năm, huyện Thường Tín phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 14,9% so với năm 2019, trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 5.387 tỷ đồng, đưa giá trị sản xuất cả năm lên 15.078,93 tỷ đồng; giá trị thương mại, dịch vụ đạt 3.111 tỷ đồng;  nông nghiệp đạt 402 tỷ đồng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, tập trung chỉ đạo 4 xã Nhị Khê, Văn Bình, Hà Hồi, Vạn Điểm đạt chuẩn NTM nâng cao; chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, tập trung, rà soát, đôn đốc các nguồn thu như phí, lệ phí, tiền sử dụng đất, tiền thuế đất, tiền thuế giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng phục vụ của các dịch vụ tín dụng ngân hàng.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật