BCH Đảng bộ quận Long Biên tổ chức Hội nghị lần thứ 2 (12:16 25/09/2020)


HNP - Sáng 25/9, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 2 để thông qua một số nội dung chương trình công tác trọng tâm toàn khóa; Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy.  

Bí thư Quận ủy Đường Hoài Nam phát biểu tại hội nghị


Hội nghị đã thông qua Dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ, Quận ủy Long Biên sẽ thực hiện 3 Chương trình công tác trọng tâm: Chương trình 01: "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ CB, CC, VC chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập” giai đoạn 2020-2025; Chương trình 02: “Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn quận Long Biên” giai đoạn 2020-2025; Chương trình 03: “Đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm là giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan, môi trường trên địa bàn quận Long Biên” giai đoạn 2020-2025.

Các đại biểu cũng góp ý và thông qua Dự thảo quy chế làm việc của BCH Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Tờ trình về các Chương trình công tác trọng tâm của BCH Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng thông qua quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Chương trình kiểm tra, giám sát khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t