Hà Đông: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 (15:56 24/09/2020)


HNP - Chiều 24/9, Quận ủy Hà Đông tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tới gần 300 đảng viên gồm: các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ Quận; lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Chính trị Quận; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị Quận; cán bộ chủ chốt các phường; Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn Quận.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Văn Trường quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận, về: Các thành tựu, kết quả trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; Phương hướng, nhiệm vụ và một số mục tiêu chủ yếu, các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Quận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXI.
 
Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong Quận, góp phần triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t