HĐND huyện Gia Lâm bầu bổ sung một số chức danh HĐND, UBND huyện (15:56 24/09/2020)


HNP - Sáng 24/9, HĐND huyện Gia Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) để thông qua việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 2) và thực hiện bầu bổ sung một số chức danh HĐND, UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Quân tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo huyện


Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư 15 dự án (13 dự án nhóm C và 02 dự án GPMB phục vụ đấu giá đất) sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện, tổng mức đầu tư dự kiến 303.770 triệu đồng; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 26 dự án (2 dự án nhóm C và 24 dự án GPMB phục vụ đấu giá đất) sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện, tổng mức đầu tư 64.753 triệu đồng; Xem xét, cho ý kiến chủ trương đầu tư 04 dự án (2 dự án nhóm B, 02 dự án nhóm C) sử dụng nguồn ngân sách huyện với tổng mức đầu tư dự kiến 218.844 triệu đồng.
 
Đồng thời, HĐND huyện cũng thống nhất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 2). Cụ thể, điều chỉnh giảm 203.775 triệu đồng của 66 dự án, trong đó: Dự án chuẩn bị đầu tư: 28 dự án với tổng kinh phí 4.225 triệu đồng; Dự án chuyển tiếp: 27 dự án với tổng kinh phí 155.800 triệu đồng; Dự án mới: 11 dự án với tổng kinh phí 43.750 triệu đồng. 
 
Ngoài ra, bổ sung 203.775 triệu đồng, trong đó, bổ sung 109.195 triệu đồng cho 27 dự án đã được giao kế hoạch vốn, gồm: Bổ sung 900 triệu đồng cho 5 dự án chuẩn bị đầu tư; Bổ sung 14.700 triệu đồng cho 6 dự án chuyển tiếp; Bổ sung 93.595 triệu đồng cho 16 dự án mới; bổ sung 94.580 triệu đồng cho dự án mới, công tác thiết kế BVTC-DT và thực hiện nhiệm vụ quy hoạch.
 
Năm 2020, huyện Gia Lâm được giao kế hoạch vốn của 375 dự án, gồm 200 dự án chuẩn bị đầu tư, 105 dự án chuyển tiếp và 70 dự án mới với tổng số 2.184.250 triệu đồng. Ước 9 tháng năm 2020, huyện đã giải ngân được 899.910 triệu đồng, bằng 41,2% kế hoạch.
 
Các đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu bầu
 
Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Gia Lâm đã tiến hành công tác nhân sự. Cụ thể, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với đồng chí Nguyễn Đức Hồng, do chuyển công tác khác; miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế-Xã hội đối với đồng chí Nguyễn Khắc Định, do chuyển công tác khác; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Thuần, do chuyển công tác khác; miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế-xã hội đối với đồng chí Đỗ Thành Thuận, do chuyển công tác khác.

Các đại biểu HĐND huyện đã bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, với tỷ lệ phiếu đạt 97,32%; Bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với đồng chí Nguyễn Đức Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện, với tỷ lệ phiếu đạt 91,6%; Bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng ban Kinh tế-xã hội đối với đồng chí Đỗ Thành Thuận, Phó Trưởng ban Kinh tế-xã hội, với tỷ lệ phiếu đạt 97,2%.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t