Quận Hà Đông: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 (20:30 22/09/2020)


HNP - Sáng 22/9, Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông tổ chức lớp bồi dưỡng, triển khai những nhiệm vụ trong tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cho hơn 100 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy.


Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã triển khai Nghị quyết và các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện và đánh giá những tác động trực tiếp của bối cảnh đó tới sự phát triển của quận Hà Đông trong những năm tới. Đồng chí cũng phân tích, nhấn mạnh những điểm mới của 06 Chương trình, Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hà Đông khóa XXI; yêu cầu các cấp ủy Đảng căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án.
 
Đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy giao các cấp ủy Đảng cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề chính trị tư tưởng, thường xuyên cập nhật kiến thức về lý luận chính trị, thông tin thời sự, chính sách cho cán bộ, đảng viên, coi trọng đấu tranh phê phán những quan điểm, nhận thức sai trái - nguyên nhân chủ yếu dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, phân công nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đảm bảo phù hợp với sở trường, chuyên môn của mỗi cán bộ, công chức.

Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t