Hoàng Mai: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV (11:25 21/09/2020)


HNP - Sáng 21/9, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong quán triệt Nghị quyết tại hội nghị


Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong đã thông tin kết quả Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV và quán triệt Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Nghị quyết xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới là tập trung mọi nguồn lực, xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, hiện đại, kinh tế - xã hội phát triển nhanh, toàn diện, hài hòa, bền vững… Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 4 nhóm giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị, bảo đảm quốc phòng an ninh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Quận trong sạch, vững mạnh.

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, quận Hoàng Mai chỉ đạo hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết trong tháng 10/2020; hoàn thành xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án công tác toàn khóa trong tháng 12/2020.

Kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu đề nghị cấp ủy các cấp chỉ đạo, triển khai tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Căn cứ vào Nghị quyết, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu và sát với thực tiễn, tình hình của cơ quan, đơn vị.


Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t