Ba Đình phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII (16:20 16/09/2020)


HNP - Chiều 16/9, Quận ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ quận Ba Đình tổ chức Hội nghị phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo các quy định về phòng dịch, hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, chia thành 15 điểm cầu tại quận và 14 phường.

Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, Bí thư Quận ủy Ba Đình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Tại hội nghị, thay mặt Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ và Hội đồng thi đua khen thưởng quận, đồng chí Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận đã phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17 với những nội dung trọng tâm: Tổ chức thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm gắn với thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 07/9/2020 của UBND quận về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, hoàn thành 80% các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường; phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
 
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình, đảm bảo yêu cầu, chất lượng và hoàn thành trước thời hạn. Tham mưu UBND quận tổ chức gắn biển và đăng ký gắn biển cấp Thành phố các công trình có ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025, chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.
 
Kịp thời phát hiện và biểu dương, khen thưởng, đề nghị khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kỷ niệm nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị trong đợt thi đua.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Hoàng Minh Dũng Tiến đề nghị các cấp, ngành phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội; gắn các hoạt động thi đua với việc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, Nhà nước, tập trung khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Đồng chí cũng lưu ý, các phong trào thi đua phải tạo động lực, góp phần giải quyết tốt những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị. Khẩn trương hoàn thành các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, qua đó nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, chuẩn bị tốt việc xây dựng và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. 
 
Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; tuyên truyền người Hà Nội thanh lịch văn minh. Từng cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát động và chỉ đạo các phong trào thi đua với những nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, thiết thực, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia.

Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t