HĐND quận Long Biên: Đẩy mạnh giám sát các vấn đề dân sinh bức xúc (11:25 21/09/2020)


HNP - 9 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND quận Long Biên đã tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng tinh thần chủ đề năm công tác của Quận, Thành phố. Bên cạnh đó, tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát thường xuyên và đột xuất theo các chuyên đề để kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng và ý kiến của cử tri, nhân dân trên địa bàn.

HĐND quận giám sát đảm bảo trật tự đô thị tại chợ Sài Đồng


Đáng chú ý, HĐND quận đã tổ chức thành công 02 kỳ họp bất thường; thống nhất thông qua 11 Nghị quyết về một số nội dung theo thẩm quyền, trong đó, đã cho ý kiến và phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 21 dự án và một số nội dung về công tác nhân sự. Đồng thời, tổ chức thành công kỳ họp thứ X HĐND quận khóa III. Tại kỳ họp, HĐND quận đã thảo luận, thống nhất thông qua 16 nghị quyết.

Cùng với đó, hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề ngày càng hiệu quả, sát với yêu cầu thực tiễn. Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND quận đã triển khai 08 nội dung giám sát, khảo sát theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn. Trong 8 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND quận đã xây dựng kế hoạch và triển khai 06 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề, gồm: Giám sát chuyên đề việc thực hiện phương án dừng chăn nuôi gia súc, giảm gia cầm trên địa bàn quận. Từ khi 2 phương án được triển khai (tháng 6/2019) đến nay, trên địa bàn toàn quận đã giảm được 186/321 hộ chăn nuôi (đạt 57,94%), 05/14 phường hoàn thành phương án (Sài Đồng, Đức Giang, Ngọc Lâm, Gia Thụy, Bồ Đề); các phường còn lại tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu không còn hộ chăn nuôi trong khu dân cư trong năm 2020.
 
Thực hiện giám sát chuyên đề về công tác quản lý các chợ dân sinh theo tiêu chí văn minh thương mại và ATTP: Từ đầu năm 2020 đến nay, công tác quản lý các chợ dân sinh đã chuyển biến rõ nét, đặc biệt trong nhận thức của người dân, các hộ kinh doanh và góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy; Việc xây dựng chợ theo các tiêu chí của mô hình văn minh - thương mại, ATTP đã bước đầu nâng cao ý thức, trách nhiệm của các phòng, ngành, UBND các phường trong công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn. Qua đó, trách nhiệm của các BQL chợ, hộ kinh doanh trong chợ cũng được nâng cao nhằm duy trì hoạt động chợ theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, công tác quản lý chợ vẫn còn một số hạn chế, như: Công tác đảm bảo trật tự đô thị bên ngoài chợ còn nhiều bất cập, hiện tượng hàng rong, bán hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè còn tương đối phổ biến; ý thức giữ gìn vệ sinh chung của các hộ kinh doanh trong chợ chưa cao, ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong truy xuất nguồn gốc hàng hoá còn hạn chế; công tác PCCC còn vướng về hồ sơ (thẩm duyệt, nghiệm thu) do việc thay đổi các quy định của pháp luật trong từng giai đoạn...

Đối với giám sát công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và các vụ việc có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND quận Long Biên: Qua giám sát, công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên; việc phân loại và xử lý đơn thư đã được thực hiện đúng quy định; công tác giải quyết đơn thư phức tạp được tập trung giải quyết đúng thẩm quyền. UBND quận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân để hiểu rõ và chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Việc thực hiện nâng cao chất lượng, hình thức tư vấn pháp luật, công tác hoà giải ở cơ sở nhằm giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở cũng được Quận tiến hành thường xuyên, dưới nhiều hình thức phù hợp với các nhóm đối tượng. Hàng tuần, các đồng chí lãnh đạo Thường trực Quận ủy, HĐND, UBND quận trực tại các buổi tiếp công dân theo quy định. Thực hiện chế độ giao ban về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Qua khảo sát công tác quản lý trật tự đô thị - trật tự xây dựng, vệ sình môi trường, ATTP cho thấy, Thường trực HĐND đã chỉ ra các bất cập cần khắc phục gửi tới UBND quận, phường để kịp thời giải quyết nhằm triển khai, thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 “Tiếp tục hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh".

Khảo sát, đánh giá việc ra quân, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn các phường: Bồ Đề, Long Biên, Thạch Bàn, Phúc Đồng, Đức Giang, Ngọc Lâm, Việt Hưng, Giang Biên, một số phường đã triển khai tốt các giải pháp ra quân, xử lý lòng đường, vỉa hè, phát huy hiệu quả vai trò các CLB tình nguyện vì môi trường; chuyển biến tốt trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn như: Việt Hưng, Bồ Đề. Một số phường cần quan tâm hơn nữa trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn như: Thạch Bàn, Ngọc Lâm...

Ngoài ra, Ban Pháp chế HĐND quận đã triển khai 01 cuộc giám sát về tình hình thực thi pháp luật về quản lý giáo dục các đối tượng chấp hành án treo, án cải tạo không giam giữ tại UBND phường Thạch Bàn và Gia Thụy. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận triển khai 01 cuộc giám sát về việc thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận".

Bên cạnh chủ đề chung của Thành phố: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp”, Quận Long Biên tiếp tục thực hiện chủ đề “Tiếp tục hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”, 3 tháng cuối năm 2020, HĐND quận tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, tập trung đôn đốc thực hiện các kết luận sau khảo sát, giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND và HĐND quận. Đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời các kiến nghị cử tri; Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân; Kịp thời chuyển các nội dung đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân tới các cơ quan chức năng đôn đốc giải quyết.

HĐND quận cũng tập trung giám sát chuyên đề 2 nội dung về: Giám sát công tác quản lý thu, chi ngân sách và Giám sát tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn quận; Khảo sát 6 nội dung về: công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn; công tác quản lý trật tự đô thị - trật tự xây dựng, VSMT và ATGT; công tác quản lý an toàn thực phẩm...


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t