LĐLĐ quận Long Biên đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, thu hút đoàn viên (11:27 15/09/2020)


HNP - Hiện nay, trên địa bàn Quận Long Biên có trên 8.000 doanh nghiệp với trên 60.000 CNVCLĐ. Trong 10 năm qua, thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, LĐLĐ quận đã đổi mới nội dung phương thức hoạt động, coi trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn trường Mầm non Ánh Sao, tháng 7-2020


Trong 10 năm qua, LĐLĐ quận Long Biên luôn xác định tác đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn là nhiệm vụ chiến lược. 100% Công đoàn cơ sở khối cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị CB, CC; trên 80% doanh ngiệp khu vực ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động, trên 80% doanh nghiệp ký Thỏa ước lao động tập thể.

LĐLĐ quận Long Biên luôn coi trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Tính đến 30/5/2020, LĐLĐ quận đang quản lý, chỉ đạo trực tiếp 315 Công đoàn cơ sở với 13.346 đoàn viên. Việc tuyên truyền, phát triển đoàn viên được tập trung vào các đơn vị có nhiều lao động chưa phải là đoàn viên, những đơn vị tuyển dụng lao động mới. Hàng năm, LĐLĐ quận đều hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu thành phố giao từ 110 -150%. Hàng năm, tỷ lệ công đoàn cơ sở vững mạnh (hoàn thành tốt nhiệm vụ) đạt từ 70% - 80%, trong đó, công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp đạt trên 95%, công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước đạt trên 60%.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận đã cùng với các công đoàn cơ sở trong quận tham gia tích cực với chuyên môn để tháo gỡ khó khăn của đơn vị, doanh nghiệp; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ với người lao động, thực hiện dân chủ cơ sở, ký hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể; tham gia giải quyết, tạo việc làm, thu nhập; sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, sắp xếp lao động. Công đoàn các cấp đã thực hiện tốt vai trò và chức năng đại diện của mình, trực tiếp tham gia, nghiên cứu, tham gia hoàn thiện và đóng góp ý kiến vào các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động như: tham gia vào các dự thảo Luật, Thông tư hướng dẫn, Nghị định của Chính phủ, tham gia sửa đổi bổ sung Luật Lao động và Luật Công đoàn, các ý kiến tham gia đóng góp đó được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ Thành phố đánh giá cao.

Hàng năm, để các cấp công đoàn và đoàn viên người lao động kịp thời nắm rõ các văn bản chế độ, chính sách của Nhà nước, LĐLĐ quận Long Biên đã tổ chức, triển khai phổ biến, tuyên Iruyền pháp luật, chế độ chính sách cho người lao động bằng nhiều hình thức như: tổ chức tập huấn, Hội thảo, thông tin qua các ấn phẩm, sách, báo, facebook, Zalo nhóm của LĐLĐ quận, đồng thời, hướng dẫn các CĐCS các cấp xây dựng, ký kết và thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định của Chính phủ, tổ chức thực hiện đối thoại và Hội nghị người lao động tại các doanh nghiệp.

Khánh thành “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” tại Công ty Cổ phần Nicotex

Các công đoàn cơ sở đã tập trung chỉ đạo và hướng dẫn tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở về tầm quan trọng của Thỏa ước LĐTT, kỹ năng thương lượng; xây dựng bản Thỏa ước LĐTT với nội dung cao hơn quy định của luật, nhiều điều có lợi cho người lao động, nhiều bản Thỏa ước đã trở thành cơ sở giải quyết thắc mắc, tranh chấp về lao động, giải quyết quyền lợi cho người lao động. Thỏa ước LĐTT ở nhiều doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài) rất cụ thể, chi tiết, thiết thực như: các Thỏa thuận về mức ăn giữa ca; nâng lương, tháng lương thứ 13, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, lễ tết, mừng sinh nhật, tổ chức thăm quan nghỉ mát, xây dựng những công Irình phúc lợi, chính sách đối với lao động nữ. Có thể nói, LĐLĐ quận Long Biên đã thực hiện xuất sắc vai trò, chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, những yếu tố này là động lực để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, tạo sự gắn kết giữa chuyên môn với công đoàn, đảm bảo sự ổn định về việc làm và đời sống của người lao động trên địa bàn quận.


Đáng chú ý, các phong trào thi đua yêu nước đã được LĐLĐ quận và các công đoàn cơ sở hưởng ứng nhiệt tình. Trong 10 năm qua, LĐLĐ quận đã chỉ đạo tới các công đoàn cơ sở trên địa bàn quận tổ chức, triển khai nhiều hoạt động phong trào thi đua, điển hình như các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ”; phong trào “công nhân giỏi”. Các công đoàn khối Trường đẩy mạnh các phong trào thi đua như: “Dạy tốt, học tốt”, gắn với cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động. Thông qua các phong trào thi đua đã khơi dậy tính tích cực, năng động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm trong từng cương vị công tác của CNVCLĐ được nâng cao.

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ sâu rộng và hiệu quả, trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong toàn quận Long Biên sẽ xây dựng cụ thể các chương trình, kế hoạch công tác, hướng dẫn tổ chức các hoạt động để các cấp công đoàn trong toàn quận thuận lợi trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của công đoàn các cấp.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện sâu rộng các phong trào thi đua, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách liên quan đối với cán bộ, đoàn viên, người lao động. Tăng cường chất lượng công tác tham gia xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và đẩy mạnh tham gia công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động.

LĐLĐ quận cũng sẽ tiếp tục tổ chức, phát động triển khai nhiều hoạt động phong trào thi đua thiết thực, rộng khắp tới tất cả các cấp công đoàn trong toàn quận, trọng tâm là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào “Người Việt Nam ưu tiên đùng hàng Việt Nam”; phong trào “Công nhân giỏi” phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giữ vững thương hiệu sản phẩm, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; phong trào “Thi đua đạy tốt, học tốt” gắn với cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức lao động.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t