Huyện Thanh Trì chủ động rà soát, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai sát với tình hình thực tế (19:26 09/09/2020)


HNP - Ngày 3/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 138/TB-BCH, kết luận của Đoàn kiểm tra tình hình triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Trong thông báo này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ((PCTT&TKCN)) thành phố lưu ý, UBND, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Thanh Trì tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 2/5/2020, của UBND thành phố. Đồng thời, tăng cường truyền thông, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương và thành phố trong công tác PCTT&TKCN; đẩy mạnh hơn nữa công tác diễn tập, nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ này.

UBND, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Thanh Trì chủ động theo dõi tình hình diễn biến thời tiết; thường xuyên kiểm tra các công trình đê điều, công trình thủy lợi; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch theo hướng cụ thể hóa, sát với tình hình thực tế, đặc điểm của địa phương theo yêu cầu của Luật Phòng, chống thiên tai và các VBQPPL liên quan. Tổ chức thực hiện diễn tập các phương án để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống, sự cố xảy ra. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các hoạt động liên quan đến đê điều, thủy lợi, yêu cầu dừng ngay hoạt động của các công trình không được phép hoạt động trong mùa lũ.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các công trình đang thi công dở dang và xây dựng phương án bảo vệ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, để thực hiện phương án đảm bảo an toàn đê điều và công trình trong mùa lũ 2020 với phương châm bám sát thực tế, phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả…

UBND, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc quản lý, cắt tỉa cây xanh, phát hiện sâu bệnh tránh để tình trạng cây đổ gây thiệt hại người và tài sản khi có mưa, bão xảy ra; thường xuyên duy tu, nạo vét hệ thống tiêu thoát nước không để tình trạng úng ngập làm ảnh hưởng đến sản xuất cũng như sinh hoạt của nhân dân; kiểm tra, kịp thời phát hiện những nguy hiểm và có phương án đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng cao tầng, các khu nhà cấp IV, khu nhà ở xập xệ trên địa bàn huyện.

Đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi, UBND huyện Thanh Trì tiếp tục chỉ đạo sát sao hơn nữa trong việc phối hợp và xử lý vi phạm; đặc biệt cần phải ngăn chặn, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh…


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t