HĐND huyện Ứng Hòa họp kỳ chuyên đề về công tác cán bộ (15:04 04/09/2020)


HNP - Ngày 4/9, HĐND huyện Ứng Hòa tổ chức Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, để miễn nhiệm và kiện toàn các chức danh do HĐND huyện bầu.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Phi Thường chúc mừng các đồng chí được miễn nhiệm và kiện toàn


Tại Kỳ họp đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện đối với ông Lê Hồng Hà và chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Chí Viễn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Đồng thời, thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm; kiện toàn, giới thiệu và bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, ông Nguyễn Chí Viễn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của các đại biểu HĐND huyện. Trên cương vị mới, với trách nhiệm trước cử tri và đại biểu HĐNĐ, ông xin hứa tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, sáng tạo của mỗi thành viên UBND huyện; phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể UBND huyện, góp phần thiết thực xây dựng huyện ngày càng phát triển và phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Ứng Hòa, lần thứ 24, đã đề ra.


Phùng Lương


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t