Huyện Gia Lâm: Tỷ lệ công trình xây dựng có phép, miễn phép đạt 97,7% (15:03 04/09/2020)


HNP - 8 tháng đầu năm 2020, công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Huyện Gia Lâm có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ công trình xây dựng có phép, miễn phép đạt 97,7%. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng được tăng cường.

Thực hiện Nghị định số 139/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ, từ ngày 16/11/2019 đến 15/8/2020, toàn huyện đã kiểm tra 873 công trình xây dựng, phát hiện 33 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử lý 33 trường hợp, trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 26 trường hợp với số tiền 783,250 triệu đồng, 09 trường hợp đã tự khắc phục, 15 trường hợp được cấp, bổ sung, điều chỉnh giấp phép xây dựng, 09 trường hợp đang giải quyết. Theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ kiểm tra, toàn huyện đã lập hồ sơ đối với 81 trường hợp vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp, trong đó 13 trường hợp đã tự khắc phục, 15 trường hợp tổ chức cưỡng chế, 53 trường hợp đang phối hợp giải quyết.

Đối với công tác gắn biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng, huyện Gia Lâm đã chỉ đạo thị trấn Yên Viên cơ bản hoàn thành; thị trấn Trâu Quỳ rà soát, xây dựng phương án đánh số, gắn biển số nhà trên các tuyến phố Chính Trung, Cửu Việt, Nguyễn Mậu Tài, Đoàn Quang Dung, Nguyễn Khiêm Ích và khu vực TDP Kiên Thành, Khu 31ha, Khu tái định cư. 20 xã trên địa bàn huyện đã có 01 xã hoàn thành đến bước 6; 01 xã hoàn thành đến bước 5, 03 xã hoàn thành đến bước 4.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ đôn đốc các địa phương, đơn vị xây dựng Kế hoạch chi tiết để thực hiện Kế hoạch 170/KH-UBND ngày 27/8/2020 của UBND huyện và nghiêm túc triển khai; các xã, thị trấn rà soát lại, sàng lọc, phân loại các vi phạm tồn đọng khó xử lý, xây dựng kế hoạch giải quyết triệt để; tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời, kiên quyết xử lý ngay từ ban đầu các vi phạm trật tự xây dựng; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai trật tự xây dựng; duy trì nghiêm túc chế độ giao ban hàng tuần, phân công rõ trách nhiệm, rõ địa bàn; tăng cường kiểm tra công vụ, thanh tra trách nhiệm lãnh đạo các địa phương, đơn vị liên quan; đôn đốc việc khắc phục các vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp; chú trọng thực hiện cải cách hành chính trong thực hiện các bước công tác gắn biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng theo đúng tiến độ.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t