Quận Bắc Từ Liêm dự kiến khởi công mới 37 dự án trong năm 2021 (16:47 01/09/2020)


HNP - Chiều 01/9, HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét một số nội dung trong thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp


Tại kỳ họp, HĐND quận đã thảo luận và quyết nghị các nội dung về việc: phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn Quận; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 (đợt 10); điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; thông qua danh mục các dự án dự kiến khởi công mới năm 2021.
 
Theo đó, nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội quận Bắc Từ Liêm 5 năm (2021-2025), các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực của thành phố và của quận đã được phê duyệt, HĐND quận đã quyết định chủ trương đầu tư khởi công mới 37 dự án trong năm 2021, trong đó: lĩnh vực Giao thông 14 dự án; lĩnh vực Văn hóa - thể thao 6 dự án; lĩnh vực Giáo dục đào tạo và dạy nghề 7 dự án; lĩnh vực Quản lý nhà nước 2 dự án; lĩnh vực Y tế 1 dự án; lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật và đấu giá QSDĐ 1 dự án; lĩnh vực Di tích - Lịch sử 5 dự án; lĩnh vực Công viên cây xanh 1 dự án. Tổng mức đầu tư của 37 dự án là 539,221 tỷ đồng, trong đó, nhu cầu vốn năm 2021 là 255,414 tỷ đồng.
 
Đối với nội dung điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 (đợt 10), HĐND quận đã quyết định: điều chỉnh bổ sung tăng 01 danh mục với mức vốn bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 8 tỷ đồng; điều chỉnh tăng mức vốn bố trí kế hoạch đầu tư của 03 dự án là 50 tỷ đồng, đảm bảo đủ nguồn vốn đáp ứng theo tiến độ thi công của dự án. Như vậy, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 sau điều chỉnh của quận Bắc Từ Liêm là 440 dự án (tăng 01 dự án so với Nghị quyết HĐND quận) với tổng mức vốn kế hoạch đầu tư là gần 6.000 tỷ đồng.
 
Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, nhằm đảm bảo các dự án thực hiện đúng tiến độ, không để phát sinh có nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn, HĐND quận quyết định điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công năm 2020 là 55,584 tỷ đồng từ nguồn kế dư ngân sách. Ngoài ra, HĐND quận cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh tên đối với 08 dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Bắc Từ Liêm với tổng mức đầu tư dự kiến là 34,869 tỷ đồng.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t