Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa triển khai Hội nghị lần thứ hai (13:39 31/08/2020)


HNP - Sáng 31/8, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa khóa XXVIII tổ chức Hội nghị lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Quận ủy Đống Đa Hà Minh Hải phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Quận ủy Hà Minh Hải cho biết, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa khóa XXVIII lần thứ hai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thảo luận và thông qua các văn bản mang tính chất then chốt, là tiền đề hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 28 đã đề ra. Qua đó góp phần xây dựng quận Đống Đa văn minh, hiện đại, phát triển bền vững. 
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy; Ủy ban Kiểm tra Quận ủy khóa XXVIII; chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy; chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Quận ủy; chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXVIII, thống nhất dự kiến số lượng, tên gọi các chương trình công tác lớn 2020.
 
Về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy được xây dựng trên nguyên tắc bám sát phương châm Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVIII là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo” để phù hợp với thực tiễn của quận.
 
Đối với Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVIII và dự kiến số lượng, tên gọi các Chương trình công tác lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu tập trung cho ý kiến về phương thức, giải pháp triển khai 13 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu công tác đột phá và 16 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVIII đã đề ra.

Nghi Dung


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t