Khẩn trương xử lý dứt điểm vi phạm đê hữu Đáy ở huyện Quốc Oai (10:46 26/08/2020)


HNP - Trong Công văn số 1212/CCĐĐ-QL, ban hành ngày 24/8, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đã đề nghị UBND huyện Quốc Oai xử lý dứt điểm vi phạm pháp luật về đê điều trên tuyến đê hữu Đáy, thuộc địa bàn xã Đồng Quang.

Theo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, tại vị trí K15+450, phía hạ lưu đê hữu Đáy đã xảy ra tình trạng đổ đất thải lên mái đê với khối lượng 30,8m3. Hành vi này đã vi phạm trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều. Cũng trên tuyến đê này, xảy ra tình trạng xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều, vi phạm trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều.

Về việc trên, cơ quan chuyên quản về đê điều đã phối hợp với chính quyền địa phương yêu cầu đối tượng dừng ngay hành vi vi phạm, hoàn trả tình trạng ban đầu; đồng thời gửi hồ sơ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt theo quy định. Để nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về đê điều, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đề nghị UBND huyện Quốc Oai chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện, UBND xã Đồng Quang phối hợp Hạt Quản lý đê Quốc Oai - Thạch Thất xử lý trường hợp vi phạm nêu trên theo quy định của pháp luật; đồng thời tập hợp hồ sơ vi phạm báo cáo UBND thành phố xem xét, xử phạt theo Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố.

* Cũng trong ngày 24/8, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội có Công văn số 1213/CCĐĐ-QL đề nghị UBND huyện Quốc Oai xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên tuyến đê hữu Đáy, thuộc địa bàn xã Phượng Cách. Hiện, tại vị trí K10+495 phía hạ lưu đê hữu Đáy đã xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, vi phạm nghiêm trọng quy định về lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều.

Hạt Quản lý đê Quốc Oai - Thạch Thất đã phối hợp với UBND xã Phượng Cách kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đê điều; yêu cầu đối tượng dừng ngay hành vi vi phạm, hoàn trả tình trạng ban đầu; đồng thời gửi hồ sơ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt theo quy định. Để nghiêm chỉnh chấp hành Luật Đê điều và các văn bản có liên quan, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đề nghị UBND huyện Quốc Oai chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện phối hợp với Hạt Quản lý đê Quốc Oai - Thạch Thất xử lý trường hợp vi phạm nêu trên theo quy định của pháp luật; đồng thời tập hợp hồ sơ vi phạm báo cáo UBND thành phố xem xét xử phạt theo Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t