Thanh Oai: Chú trọng chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân (11:09 26/08/2020)


HNP - Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Thanh Oai xác định năm nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế-xã hội, trong đó, có nhiệm vụ “Chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng người Thanh Oai - Hà Nội thanh lịch, văn minh đảm bảo giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương, chú trọng bảo tồn và đầu tư phát triển các di tích văn hóa tiêu biểu của huyện gắn với du lịch cộng đồng. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, quan tâm phát triển các cơ sở y tế mới để đa dạng hóa các loại hình chăm sóc sức khỏe nhân dân,…”.

Khuôn viên sạch đẹp của Trường Tiểu học Kim Bài, huyện Thanh Oai


Nhiệm vụ trọng tâm này được cụ thể hóa bởi những chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%; làng văn hóa, tổ dân phố, cơ quan văn hóa đạt 85% (trong đó, có từ 6 làng, tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trở lên); 100% nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đạt chuẩn; 95% thôn, tổ dân phố có sân thể thao; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 93,2%, trong đó, các xã xây dựng NTM nâng cao có tối thiểu 1 trường (mầm non hoặc tiểu học) đạt chuẩn mức độ 2 về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; phấn đấu có từ 01-02 trường chất lượng cao; số giường bệnh đạt 20 giường/10.000 dân; số bác sỹ đạt 5 bác sỹ/10.000 dân; duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia BHYT chiếm 95% trở lên.

Để đạt chỉ tiêu đề ra và thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng bộ huyện xác định, huyện sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) và các văn bản của thành phố, của huyện về phát triển văn hóa trên địa bàn nhằm không ngừng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Nâng cao chất lượng xây dựng các danh hiệu văn hóa, đẩy mạnh xã hội hóa sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao; tăng cường công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực văn hóa. Thực hiện nghiêm túc việc tang văn minh, tiến bộ, nhất là quy hoạch và quản lý các nghĩa trang nhân dân. Đồng thời kịp thời tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Tập trung hoàn thiện quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho lễ hội phi vật thể Quốc gia tại khu vực Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân, Bình Đà, xã Bình Minh; khu nhà thờ họ nội Đại thi hào Nguyễn Du tại Canh Hoạch, xã Dân Hoà; khu vực chùa Bối Khê, xã Tam Hưng; làng nón Chuông, xã Phương Trung; Cụm di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong xây dựng người Thanh Oai - Hà Nội thanh lịch, văn minh, huyện sẽ tập trung thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, trọng tâm là các danh hiệu văn hoá, nhân rộng mô hình xây dựng làng văn hoá kiểu mẫu. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 02 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của địa phương cùng với huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động của các công trình, thiết chế văn hoá trong việc phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần của nhân dân.

Trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo, huyện tập trung thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn, nhất là ở các khu đô thị mới; tập trung đầu tư xây dựng và phát triển một số trường chất lượng cao. Kịp thời cập nhật, nghiêm túc thực hiện nội dung, chương trình đổi mới giáo dục Quốc gia, kết hợp giáo dục kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp, văn hoá di sản, văn hoá Thủ đô gắn với giáo dục lịch sử địa phương. Tăng cường đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và huy động sự tham gia của tất cả học sinh, gia đình, xã hội vào quá trình phát triển giáo dục; xây dựng môi trường văn hoá nhà trường, văn hoá trong học tập; tạo lập môi trường học tập công bằng, toàn diện, không bạo lực cho tất cả học sinh. Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục và đào tạo; xây dựng môi trường tự học và sáng tạo trong nhà trường, xem đó là động lực phát triển của cán bộ, giáo viên và học sinh.

Đặc biệt, huyện sẽ đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất; đăng ký, triển khai nghiên cứu và bảo vệ đề tài khoa học “Xây dựng huyện Thanh Oai trở thành quận sau năm 2025”. Hỗ trợ đổi mới dây chuyền công nghệ cho các cơ sở, làng nghề truyền thống; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm cho làng nghề miến dong Cự Đà - xã Cự Khê, bánh cuốn xã Bích Hoà, đồ thờ thôn Võ Lăng - xã Dân Hoà, nhà cổ thôn Áng Phao - xã Cao Dương, rượu làng Mai - xã Thanh Mai,…

Đối với sự nghiệp phát triển y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, huyện Thanh Oai sẽ thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân đầu tư phát triển các bệnh viện, phòng khám, trung tâm điều dưỡng chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng. Triển khai đồng bộ, nâng cao hoạt động 100% trạm y tế, thực hiện y học gia đình và xã đạt mô hình tiên tiến về y học cổ truyền, bác sĩ gia đình theo mô hình của Bộ Y tế. Chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, trình độ chuyên môn, trình độ quản lý của cán bộ làm công tác y tế.

Cùng với đó, chú trọng truyền thông, tư vấn, phổ biến kiến thức về bảo vệ sức khoẻ, an toàn thực phẩm, các biện pháp chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. Tập trung tổ chức các mô hình câu lạc bộ người cao tuổi, tiền hôn nhân, vị thành niên, thanh niên, khám khiếm thính cho trẻ từ 0-60 tháng tuổi gắn với mô hình phòng khám bác sĩ gia đình,…


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật