Hội Cựu chiến binh huyện Gia Lâm: Ấm áp nghĩa tình đồng đội (10:50 26/08/2020)


HNP - Trong 10 năm qua, thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04/3/2010, của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn Cách mạng mới”, tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp huyện Gia Lâm ngày càng được củng cố, kiện toàn, hoạt động ổn định, có hiệu quả. Hội viên CCB luôn nêu cao tình đồng chí, đồng đội sâu sắc, gắn bó trong cộng đồng dân cư, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trao nhà Nghĩa tình đồng đội cho Hội viên CCB xã Yên Thường, năm 2019


Hội CCB huyện Gia Lâm có 8.022 hội viên sinh hoạt ở 23 Hội cơ sở, 187 chi hội; trong đó, có 22 cơ sở Hội xã, thị trấn và 01 cơ sở Hội thuộc khối 487. Trong số 8.022 hội viên, có 2.480 đồng chí hội viên là đảng viên, hội viên nữ 924 đồng chí, hội viên chống Pháp là 277, hội viên chống Mỹ là 4.568 đồng chí.

Thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa UBND và Hội CCB Huyện, trong những năm qua, UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội CCB cùng cấp tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, tạo điều kiện để Hội CCB cùng cấp thực hiện vai trò giám sát thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhất là trong việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến cựu chiến binh, cựu quân nhân,...

Huyện Hội và các Hội cơ sở đã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp vận động hội viên Nhân dân tích cực tham gia các CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; xây dựng văn hóa “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Vận động tham gia ủng hộ các loại quỹ như: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ “Vì người nghèo”, quỹ Khuyến học, quỹ Chữ thập đỏ, quỹ ủng hộ đồng bào bão lụt, Quỹ Nghĩa tình đồng đội,... với 100% hội viên cựu chiến binh ủng hộ đạt và vượt chỉ tiêu theo quy định.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, hội viên CCB toàn Huyện đã hiến 17.828m2 đất nông nghiệp, 66m2 đất thổ cư, ủng hộ 9,76 tỷ đồng, đóng góp 26.150 ngày công; cải tạo, làm mới 61,7km đường giao thông nông thôn; thực hiện 26km kênh mương thủy lợi, xây dựng 46 cầu cống, rãnh thoát nước.

Bên cạnh đó, Hội còn chủ động phối hợp với công an thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 01, tham gia tích cực vào các đội tự quản, bảo vệ dân phố, dân phòng; tham gia công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tổ chức 841 buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cho cán bộ, hội viên...

Đặc biệt, các cấp Hội tích cực tham gia ý kiến đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về các vấn đề đầu tư xây dựng, GPMB trên địa bàn. Chủ trì thực hiện 12 cuộc giám sát về thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg, ngày 09/11/2011, của Thủ tướng chính phủ về “Chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc” và cấp đổi Huân huy chương, chế độ BHYT cho cựu chiến binh.

Đáng chú ý, trong những năm qua, Hội đã tổ chức động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo, đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình, giúp hội viên nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 2010 đến nay, Huyện Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện thực hiện nhiều dự án vay vốn; giải ngân trên 83,2 tỷ đồng cho 2.080 lượt hộ hội viên vay, giải quyết việc làm cho hơn 1.920 hội viên và con em hội viên. Tích cực phát động xây dựng Quỹ nội bộ giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao mức sống. Kết quả đạt được đến hết năm 2019 đạt 6.796 triệu đồng, bình quân toàn Hội đạt 850.000 đồng/hội viên (so với năm 2010 là 1.100 triệu đồng, bình quân 165.000 đồng/hội viên).

Phong trào hoạt động nghĩa tình được Huyện Hội và các Hội cơ sở đặc biệt quan tâm. Từ năm 2010 đến nay đã phát động 10 CVĐ trong cán bộ, hội viên lấy kinh phí giúp đỡ hội viên khó khăn, số tiền thu được là 2,15 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 22 nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1,03 tỷ đồng; đóng góp 22 triệu đồng để xóa nhà dột nát cho hội viên CCB ở Điện Biên; tặng 07 con bò sinh sản trị giá 230 triệu đồng, tặng 230 sổ tiết kiệm với số tiền 480 triệu đồng, hỗ trợ 32 lượt gia đình hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để nâng mức sống sinh hoạt với số tiền trên 170 triệu đồng. Nhờ phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống, trong 10 năm qua, toàn Huyện Hội đã giúp đỡ 86 hộ hội viên thoát nghèo, hiện nay số hộ cận nghèo chỉ còn 13 hộ.

Với những đóng góp tích cực trong các hoạt động, trong 10 năm qua, Hội CCB huyện Gia Lâm được Hội CCB thành phố Hà Nội công nhận đạt "Trong sạch vững mạnh xuất sắc" được Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng Nhất, Trung ương Hội và UBND Thành phố tặng 08 Cờ thi đua xuất sắc, cùng nhiều Bằng khen của Bộ, ngành Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quà Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ Huyện đến cơ sở tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác CCB.


UBND các cấp tiếp tục quan tâm xây dựng chương trình phối hợp hoạt động với Hội CCB; cụ thể hóa và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hội viên CCB và cựu quân nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội hoạt động. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về dạy nghề, vay vốn, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, trong đó, có hội viên CCB. Tạo điều kiện cho các cấp Hội Cựu chiến binh phát huy vai trò tích cực trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ngoài ra, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên phối hợp, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên CCB và các tầng lớp Nhân dân; nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách đối với CCB, cựu quân nhân.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật