Hội CCB huyện Thanh Trì gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động (08:44 21/09/2020)


HNP - Trong 2 năm thực hiện 04 Đề án của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội CCB huyện Thanh Trì đã xây dựng các kế hoạch thực hiện, trong đó, chủ động ký kết phối hợp hoạt động với MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, cơ quan Quân sự, Công an cùng thực hiện. Đáng chú ý, các Đề án được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phong phú về hình thức, mô hình, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Thực hiện Đề án 01/ĐA-CCB của BCH Hội CCB TP về “nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần giữ vững, ổn định chính trị Thủ đô” giai đoạn 2017-2022, Hội CCB các cấp huyện Thanh Trì đã chú trọng bồi dưỡng trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp. Đồng thời, tích cực vận động, tuyên truyền cho nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, qua đó, đã tổ chức 53 buổi tuyên truyền cho 19.455 lượt người trên địa bàn. Ngoài ra, các hội viên đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia đối thoại giữa người đứng dầu cấp ủy với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội, tham gia đoàn kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn trong sử dụng ngân sách phòng chống dịch sốt xuất huyết; vận động thương bệnh binh chấp hành nghiêm pháp luật, thành lập nhiều đội tự quản duy trì trật tự văn minh đô thị…Sau 2 năm đánh giá chất lượng tổ chức và cán bộ, hội viên, có 19/19 Hội cơ sở, 93/93 Chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 35,6% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 99% cán bộ hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 23,5% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện Đề án 02 của BCH Hội CCB TP về “Xây dựng tổ chức Hội CCB các cấp TP Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là tổ chức Hội cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2022”, bên cạnh tổ chức tuyên truyền giáo dục chính trị cho cán bộ, hội viên, Hội CCB huyện còn đẩy mạnh các phong trào thi đua. Trong 2 năm qua, 06 Hội cơ sở đã được tặng Bằng khen của Hội CCB Thành phố, 97 Chi hội được nhận giấy khen của UBND huyện và Hội CCB huyện, UBND xã, thị trấn; 235 cán bộ, hội viên được tặng Bằng khen và Giấy khen của TP, huyện và cơ sở. Liên tục 3 năm liền (2017-2019), Huyện hội được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng 01 cờ Thi đua của Trung ương Hội; 02 cờ Thi đua của UBND TP và 06 Bằng khen, 10 Giấy khen các loại.

Sau 2 năm thực hiện Đề án 03/ĐA-CCB về “CCB Thủ đô đoàn kết giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống giảm nghèo, xây nhà nghĩa tình đồng đội giai đoạn 2017-2022”, năm 2018, Huyện Hội đã ủng hộ quỹ được 89,690 triệu đồng; năm 2019, thu quỹ được 80 triệu đồng, dự kiến, năm 2020, là 151 triệu đồng. Năm 2019, Hội CCB huyện đã xây mới 01 nhà tại xã Đại Áng trị giá 40 triệu đồng, giúp hàng trăm hội viên CCB phát triển mô hình trang trại, gia trại, theo vùng sản xuất chuyên canh nông nghiệp, phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải, may mặc, ngành nghề truyền thống, dịch vụ ăn uống, giải khát… Ngoài ra, đã xây được 06 nhà Nghĩa tình đồng đội; sửa chữa 02 nhà, ủng hộ 01 nhà cho Hội CCB huyện Đồng Văn trị giá 50 triệu đồng…Hội CCB các cấp còn phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đóng góp các loại quỹ xây nhà Đại đoàn kết, mái ấm công đoàn, mái ấm tình thương trị giá hàng chục triệu đồng và hàng trăm ngày công…

Đáng chú ý, các cấp hội đã nhân rộng mô hình giúp nhau phát triển kinh tế trang trại: chuyển đổi trồng cây ăn quả có múi, chăn nuôi gia cầm tập trung, chăn nuôi lợn thương phẩm, nuôi trồng thủy sản. Qua 2 năm thực hiện nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của NHCSXH, hiện nay, Hội đã được vay vốn các chương trình ưu đãi với số dư 35,358 tỷ đồng cho 1.317 hộ vay, đã tạo việc làm cho 970 lao động; giúp 53 hộ cận nghèo vươn lên.

Các mô hình sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển. Đến nay, Hội CCB huyện có trên 100 mô hình sản xuất kinh doanh do CCB làm chủ trong đó, 24 tổ hợp tác, 16 HTX, 98 trang trại, gia trại và 20 công ty doanh nghiệp, thu hút và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động là CCB, con em CCB và lao động khác đang làm việc tại các ngành nghề sản xuất kinh doanh cá thể của CCB.

Ngoài ra, Hội CCB huyện đã phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng tổ chức hàng chục lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ đào tạo nghề cho cán bộ hội viên CCB, cựu quân nhân tại các thôn, xã. Đã phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi, các chương trình tín dụng phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, các dịch vụ thương mại, làng nghề, tạo việc làm thường xuyên cho hàng ngàn lao động có thu nhập ổn định góp phần giảm nghèo, tăng hộ khá, giàu, đời sống của gia đình hội viên được nâng lên rõ rệt.

Thực hiện Đề án 04 của BCH Hội CCB Thành phố “Nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động của Hội CCB, trọng tâm là phối hợp với MTTQ, đoàn thể CT-XH, cơ quan quân sự, công an nhiệm kỳ 2017-2022”, trong thời gian qua, Hội CCB huyện đã làm tốt công tác Dân vận, cùng với các thành viên MTTQ giải quyết những vấn đề nổi cộm trên địa bàn. Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện các CVĐ do Ủy ban MTTQ phát động, vượt chỉ tiêu như quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 677 triệu đồng, quỹ “Vì người nghèo” 654 triệu đồng, quỹ “Vì biển, đảo quê hương”, Đề án 03 và các quỹ khác do hội và địa phương phát động được hơn 951 triệu đồng…

Đặc biệt, cán bộ hội viên tích cực vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM bền vững, đóng góp xây dựng NTM 3,783 tỷ đồng, 26.000 ngày công lao động; hiến hơn 5.326m2 đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình phục vụ cộng đồng; đảm nhận 48 đoạn đường “CCB tự quản” với trên 9,6km đường hoa, vườn hoa, cây xanh, làm sạch đẹp cảnh quan, môi trường bên bờ 8 đoạn sông chảy qua địa bàn huyện với diện tích trên 8.000m2. Có nhiều mô hình phát triển kinh tế giỏi, có sức lan tỏa rộng trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần rất lớn để huyện đạt chuẩn “Nông thôn mới” về trước thời hạn 2 năm, hiện đang phấn đấu thành quận.

Những năm tiếp theo, Hội CCB huyện Thanh Trì sẽ bổ sung chỉ tiêu lớn hơn trong thực hiện Đề án 03 “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, xây nhà nghĩa tình đồng đội và hoạt dộng tình nghĩa”. Hàng năm, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động với MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, với cơ quan quân sự, công an hiệu quả hơn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, xây dựng các tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, phấn đấu 100% tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, có trên 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, hàng năm, tổ chức sơ kết Đề án, biểu dương khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt Đề án và tổng kết thực hiện 4 Đề án trong cả nhiệm kỳ (2017-2022).


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t