Xây dựng quận Hà Đông phát triển văn minh, hiện đại (13:19 15/08/2020)


HNP - Nhiệm kỳ 2015-2020, kế thừa, phát huy giá trị lịch sử văn hóa, truyền thống cách mạng và những thành tựu đạt được trong thời gian qua, tập thể lãnh đạo quận Hà Đông đã đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Qua đó, vị thế và uy tín của quận ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề thuận lợi để Đảng bộ Quận tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ mới 2020-2025. 

Công viên Thiên văn học tại Khu đô thị mới Dương Nội, quận Hà Đông


Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng

Đánh giá về kết quả phát triển kinh tế-xã hội của quận nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Vũ Ngọc Phụng cho biết: Kinh tế Quận tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Giá trị sản xuất của một số ngành chủ yếu trên địa bàn bình quân 5 năm tăng 18,0%; cơ cấu tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng 51,58%, ngành thương mại - dịch vụ - du lịch 48,37%, ngành nông nghiệp 0,05%, trong đó, ngành thương mại - du lịch - dịch vụ tăng trưởng khá, doanh thu bình quân 21,61%/năm. Kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển, tăng trưởng bình quân là 11,94%. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 16%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và kế hoạch giao.

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và bảo vệ môi trường được tập trung chỉ đạo thực hiện, diện mạo đô thị có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại, văn minh,100% công trình khởi công được kiểm tra; không còn công trình siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn. Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt, đồng bộ, đạt được kết quả tích cực; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất; ngăn chặn và kịp thời xử 225 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Từng bước giải quyết được một số vấn đề tồn tại về đất đai do lịch sử để lại. Trong nhiệm kỳ, đã cấp 50.098 GCN đất ở lần đầu, đạt 99,15% các trường hợp đủ điều kiện và có nhu cầu cấp GCN; hoàn thành GPMB đối với 65 dự án theo quy định. Công tác xét duyệt, giao đất, cấp GCN đất dịch vụ được quan tâm, đã xét duyệt được 26.570 trường hợp (đạt tỷ lệ 92,4% theo nhu cầu), giao đất cho 18.704 trường hợp, cấp 10.971 GCN đất dịch vụ, nhiều phường đạt tỷ lệ cao trên 90%.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc thăm, tặng quà gia đình thương binh trên địa bàn quận Hà Đông

Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", “Người tốt, việc tốt" được triển khai sâu rộng và có hiệu quả; đến nay có 91% hộ gia đình và 77% tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XX). Toàn Quận hiện có 128 trường học (91 trường công lập; 37 trường tư thục), 250 cơ sở mầm non với 2.437 nhóm lớp, 96.005 học sinh. Trong 5 năm, đã đầu tư cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Quận 1.306 tỷ 738 triệu đồng. Ngành Giáo dục và đào tạo Quận tiếp tục giữ vững ở vị trí tốp 5 của Thành phố. Đáng chú ý, đến nay, trên địa bàn Quận không còn hộ nghèo (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XX).

Chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Văn Trường, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quận đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của Quận. Công tác cán bộ được chọn là khâu đột phá, tập trung chỉ đạo với nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực. Đến nay, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Quận, cơ sở đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 1.135 đảng viên; tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đối với 5.832 đảng viên.

Phương thức lãnh đạo của Quận ủy, cấp ủy các cấp tiếp tục được đổi mới. Quận uỷ có nhiều đổi mới về phương pháp xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; quan tâm chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện, thực hiện tốt quy chế làm việc, quy trình công tác trong toàn hệ thống chính trị Quận, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao trách nhiệm cá nhân. Chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh trên địa bàn Quận.

Xây dựng quận thành đô thị phát triển toàn diện, bền vững

Trên cơ sở kết quả đạt được từ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Hà Đông xác định mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Xây dựng quận Hà Đông trở thành đô thị phát triển toàn diện, bền vững. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng: Dịch vụ, thương mại, du lịch - Công nghiệp, xây dựng - Nông nghiệp. Tăng cường quản lý đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Khẳng định vị thế và uy tín của Hà Đông trong sự phát triển chung của Thủ đô”.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng bộ quận xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm và hai khâu đột phá. Trong đó, Đảng bộ quận sẽ tiếp tục đổi mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương và Thành ủy; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Quận thực sự trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, phát huy tiềm năng, thế mạnh của Quận, đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững; nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn thu trên địa bàn.

Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông

Cùng với đó, Đảng bộ quận sẽ tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, đất đai gắn với bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử và thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tiếp tục chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội. Chú trọng đầu tư, phát triển nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn, tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề nổi cộm, phức tạp ngay tại cơ sở.

Cùng với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá được Đảng bộ quận Hà Đông xác định trong nhiệm kỳ tới, thứ nhất là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác quản lý cán bộ trong hệ thống chính trị Quận; tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Quận. Thứ hai là tăng cường công tác quản lý đô thị, trọng tâm là quản lý trật tự xây dựng, trật tự công cộng, các khu chung cư và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật