Đan Phượng hướng tới mục tiêu phát triển lên quận (20:14 10/08/2020)


HNP - Trong 5 năm qua, Đảng bộ huyện Đan Phượng đã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, huy động nội lực và tranh thủ ngoại lực từ bên ngoài; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, tạo tiền đề phát triển bứt phá cho giai đoạn mới.


Giữ vững tốc độ tăng trưởng

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Đan Phượng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các nghị quyết chuyên đề, xây dựng các chương trình, đề án phát triển kinh tế trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn của huyện nhằm tạo bước đột phá, tập trung vào phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp xây dựng và nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao.

5 năm qua, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển đồng bộ cả về quy mô và chất lượng, giữ vững tốc độ tăng trưởng khá cao (tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 9,63%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp-thuỷ sản (công nghiệp-xây dựng chiếm 48,98%; thương mại-dịch vụ chiếm 45,14%; nông nghiệp-thủy sản chiếm 5,88%). Giá trị nông nghiệp, thủy sản trên 1 ha canh tác đạt 371 triệu đồng/ha/năm, tăng gấp 1,25 lần so với năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn nhiệm kỳ 2015-2020 ước đạt 2.540 tỷ đồng, tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 13% (không tính thu tiền sử dụng đất), đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 61,2 triệu đồng/người, gấp 2,1 lần năm 2015.
 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình sản xuất lan Hồ Điệp của Hợp tác xã Đan Hoài

Ðến nay, tại Ðan Phượng đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả tại các xã Ðồng Tháp và Tân Lập, rau an toàn xã Tân Hội và Liên Hà… Ðồng thời, huyện cũng đã xây dựng thành công các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa các siêu thị với cơ sở sản xuất hiện có như: Hợp tác xã rau Cuối Quý; Hợp tác xã bưởi tôm vàng Thượng Mỗ; Xây dựng nhãn hiệu hoa đồng tiền Ðan Phượng, hoa Lily Ðan Phượng; Phát huy ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc hàng hóa nông sản và xây dựng website về nông nghiệp huyện Ðan Phượng…

Công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, với cách làm sáng tạo. Đến hết năm 2015, huyện có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đan Phượng là huyện đầu tiên của Thủ đô và là 1 trong 10 huyện tiêu biểu trong cả nước được công nhận huyện nông thôn mới. Không dừng lại ở đạt chuẩn các tiêu chí, ngay sau khi được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Đan Phượng triển khai ngay việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao. Đến hết năm 2019, huyện có 9 xã được Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2020, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 6 xã còn lại, phấn đấu cuối năm 2020 toàn huyện có 100% các xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được xác định là một trong 2 khâu đột phá của huyện trong nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Giai đoạn 2020-2025, huyện đã huy động được 2.597,93 tỷ đồng để thực hiện đầu tư xây dựng 646 dự án ở tất cả các lĩnh vực. Trong đó, có nhiều dự án lớn, quan trọng như đường nhánh N1, N14, N10, đường vào đền thờ danh nhân Tô Hiến Thành; cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 417 (giai đoạn 1); các công trình trường học; các nhà văn hóa xã, thôn; trạm y tế; đường giao thông thôn, làng, giao thông nội đồng, hệ thống tưới tiêu, ao môi trường…Chỉ đạo hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các dự án: Cứng hóa cơ đê bao xã Liên Trung; cải tạo, nâng cấp mặt đê Vân Cốc; nâng cấp, cải tạo đê Hữu Hồng. Hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường chính như đường N14, N1, đường nối đê Tiên Tân với đê Hữu Hồng…Hệ thống kết cấu hạ tầng của huyện được đầu tư tương đối đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo thế và lực mới cho huyện; nâng cao vị thế và môi trường đầu tư, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Đan Phượng trang hoàng cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV

Sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao được quan tâm và có bước phát triển mới. Phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, chất lượng các danh hiệu văn hóa được nâng cao. Các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát triển. Đến hết năm 2020, toàn huyện có 11/15 (đạt 77,3%) xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (vượt chỉ tiêu 5 xã), 117/120 làng, cụm dân cư (đạt 97,5%, vượt chỉ tiêu đại hội 17,5%), 7/9 tổ dân phố (đạt 77,8%, bằng chỉ tiêu đại hội), 78% cơ quan, đơn vị (vượt chỉ tiêu 7%), 92% gia đình đạt danh hiệu văn hóa (chỉ tiêu là 92%). An sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Hướng tới mục tiêu phát triển lên quận

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, giai đoạn 2020 - 2025, Đan Phượng đề ra mục tiêu: “Phát huy truyền thống huyện anh hùng, kết quả xây dựng nông thôn mới, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động tốt mọi nguồn lực, hoàn thành quy hoạch, đầu tư hạ tầng tạo bước đột phá cho phát triển. Tiếp tục tái cơ cấu các ngành kinh tế; tạo bước tăng trưởng nhanh, vững chắc theo hướng tăng tỷ trọng thương mại- dịch vụ, công nghiệp- xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp; chú trọng phát triển văn hóa- xã hội, đảm bảo an sinh xã hội gắn với bảo vệ môi trường; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng, phát triển huyện Đan Phượng sớm trở thành quận trong nhiệm kỳ 2020- 2025”.

Để hoàn thành được mục tiêu đó, trong 5 năm tới, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đan Phượng sẽ tập trung phát triển kinh tế, tạo bước đột phá trong tăng trưởng cả về quy mô và giá trị, trên cơ sở chuyển đổi và tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại-dịch vụ, công nghiệp-xây dựng. Tập trung phát triển làng nghề truyền thống có lợi thế và tiếp tục xây dựng, mở rộng làng nghề; phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của hàng hóa, đảm bảo kinh tế của huyện phát triển nhanh, bền vững, nâng cao thu nhập của người lao động, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Đồng thời, bổ sung và hoàn thiện quy hoạch chung, các quy hoạch ngành, lĩnh vực phù hợp với tiêu chí đô thị. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hệ thống giao thông, công trình điện, cấp thoát nước, trường học. Tập trung phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục đổi mới giáo dục, chăm lo sự nghiệp y tế, văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.


Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t