Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn huyện Gia Lâm (14:55 12/08/2020)


HNP - Sau 10 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010, của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng được huyện Gia Lâm chú trọng, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đạt nhiều kết quả thiết thực.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2020


Thời gian qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn huyện Gia Lâm có sự phát triển, mang lại hiệu quả tích cực. Toàn huyện đã duy trì hoạt động của 17 Câu lạc bộ "Phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT” với 562 hội viên thường xuyên phối hợp cùng Hội viên các ngành, đoàn thể ở cơ sở tổ chức tuần tra, kịp thời trấn áp và bắt giữ đối tượng phạm tội. Giữ vững 509 tổ phụ nữ “2 không, 1 có”; nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình "Tổ hòa giải 5 tốt ”; "Tổ tự quản về ANTT khu nhà trọ sinh viên” trên địa bàn Thị trấn Trâu Quỳ; “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân tại Khu đô thị Vinhome Ocean Park", chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội khu vực đường Phan Đăng Lưu” ở thị trấn Yên Viên; "Toàn dân tham gia quản lý, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về ANTT” ở các xã Đa Tốn, Dương Xá, Yên Viên, Đình Xuyên... 22/22 xã, thị trấn đã kiện toàn, xây dựng các “Tổ Liên gia an toàn về ANTT" đảm bảo đi vào hoạt động hiệu quả.
 
Hoạt động của các "Cụm liên kết an toàn về ANTT khu vực giáp ranh” tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn; các đơn vị giáp ranh đã trao đổi hàng trăm tin về ANTT. Hàng năm, Công an huyện tổ chức các Hội nghị tổng kết và Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT giữa Công an huyện Gia Lâm với Công an các quận, huyện, thị xã giáp ranh. Duy trì hoạt động thường xuyên của 02 Câu lạc bộ B93 quản lý sau cai nghiện ờ xã Yên Viên và Thị trấn Trâu Quỳ, đảm bảo sinh hoạt đều đặn từ 01 đến 02 buổi/tháng. Hoạt động của Câu lạc bộ đã góp phần tạo môi trường lành mạnh, thân thiện, tự tin hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện

Trong 10 năm qua, nhân dân đã cung cấp hàng ngàn tin liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm - tệ nạn xã hội, giúp cơ quan Công an rà soát, phát hiện, quản lý 3.684 đối tượng; Cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ lập hồ sơ, đưa 367 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; vận động 35 người nghiện đi cai tự nguyện; giao nộp 482 vũ khí, vật liệu nổ các loại...

Đặc biệt, huyện Gia Lâm