Phú Xuyên: Vượt khó phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân (09:36 11/08/2020)


HNP - Là một huyện nghèo với nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế, nhưng với nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Phú Xuyên, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã mang lại những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội. Đây sẽ là tiền đề, động lực để huyện Phú Xuyên tiếp tục phấn đấu, xây dựng huyện giàu đẹp, văn minh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội


Phú Xuyên bước vào nhiệm kỳ 2015 - 2020 với nhiều khó khăn, thách thức. Là huyện ngoại thành, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội còn yếu và thiếu đồng bộ, tiềm lực đầu tư phát triển còn hạn chế; là địa bàn giáp ranh trung tâm công nghiệp của các tỉnh bạn, do vậy, huyện rất khó khăn thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ. Thêm vào đó, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, giá trị gia tăng thấp, ứng dụng cơ giới hóa, kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất còn hạn chế, chưa hình thành nhiều các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Quy mô sản xuất, kinh doanh của các cơ sở làng nghề còn hạn chế, trình độ công nghệ, năng lực cạnh tranh còn thấp, tình trạng ô nhiễm môi trường, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp… Vượt lên những khó khăn đó, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020 và đã thu được những thành tựu đáng tự hào.
 
Kinh tế huyện Phú Xuyên, giai đoạn 2015 - 2020, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước, tăng trưởng bình quân 6,65%/năm, tăng 1,27 lần so với giai đoạn 2010-2015 (5,27%/năm), đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ huyện đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, năm 2019: tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 67,49%, nông nghiệp chiếm 16,34%, thương mại - dịch vụ chiếm 16,17%.
 
Các nhóm ngành trong cơ cấu kinh tế huyện đều có mức tăng trưởng. Cụ thể: Ngành công nghiệp - xây dựng có bước tăng trưởng mạnh, bình quân là 8,62%/năm, là động lực chính cho phát triển kinh tế. Tỷ trọng ngành trong cơ cấu kinh tế tăng từ 62,2% năm 2015 lên 67,49% năm 2019. Đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2015-2020 là 4.247,3 tỷ đồng, cơ sở hạ tầng của huyện dần thay đổi diện mạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Ngành nông nghiệp có chuyển biến tích cực sau 05 năm tái cơ cấu. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được đẩy mạnh, tổng diện tích đã chuyển đổi trên địa bàn huyện là 2.553,7 ha. Đến nay, đã hình thành một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại, có hiệu quả kinh tế cao; Ngành thương mại dịch vụ có tốc độ phát triển nhanh, bình quân tăng 8,08%/năm. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tăng dần qua từng năm. Trên địa bàn huyện hiện có 595 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 214 doanh nghiệp so năm 2015. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đạt và vượt dự toán, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020 ước đạt 1.754 tỷ đồng, tăng bình quân khoảng 42,8 tỷ đồng/năm.
 
Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Thắng
 
Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện. Giai đoạn 2016-2019, huyện đã huy động khoảng 2.184 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, tăng gấp 1,87 lần so với giai đoạn 2010-2015, trong đó, nguồn lực từ ngân sách nhà nước là 1.822 tỷ đồng, nguồn lực từ huy động ngoài ngân sách là 362 tỷ đồng chiếm 16,6%. Thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 1,9 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 0,95%... Với những đổi thay đó, có thể khẳng định diện mạo nông thôn huyện Phú Xuyên đã thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân ngày càng được nâng cao.
 
Huyện cũng chú trọng quan tâm đến việc phát triển văn hóa, các thiết chế văn hoá ở cơ sở được quan tâm đầu tư, từng bước được hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Đến nay, 149/157 thôn, khu dân cư có nhà văn hóa, trong đó, 93 nhà văn hóa đạt chuẩn tiêu chí của Bộ VH-TT&DL. Các mô hình xây dựng “Gia đình văn hóa”, mô hình gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” được nhân rộng tại các địa phương. Hàng năm, tỷ lệ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa” năm 2019 là 74%, tăng 7,76% so với năm 2015. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn có chuyển biến tích cực. Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và quy tắc ứng xử của CBCCVCNLĐ trong các cơ quan của Thành phố được tuyên truyền sâu rộng, có sự lan tỏa...
 
Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục đạt kết quả đáng ghi nhận. Huyện đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên. Tỷ lệ học sinh giỏi các cấp, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường Cao đẳng, Đại học tăng cao qua từng năm. Nổi bật, 8 năm liên tục, huyện đều có học sinh đỗ Thủ khoa đầu vào các trường Đại học. Việc đầu tư cơ sở vật chất cho trường học được chú trọng, số trường học ba cấp đạt chuẩn quốc gia tăng từ 17 trường năm 2015 lên 50 trường năm 2020; 3/5 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
 
Trụ sở huyện Phú Xuyên được trang trí rực rỡ trước ngày Đại hội
 
Trong công tác cải cách hành chính, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy khóa XXIV đã xây dựng, chỉ đạo triển khai đồng bộ Chương trình hành động số 03-CTr/HU ngày 08/01/2016 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ CB, CC, VC giai đoạn 2015-2020” gắn với thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy. Sau 5 năm thực hiện, công tác CCHC của huyện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, thực sự là một điểm sáng trong ba khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ huyện đã đề ra. Đáng chú ý, TTHC được thường xuyên rà soát, đơn giản hóa hồ sơ, tài liệu, rút ngắn quy trình xử lý, thời gian giải quyết. Triển khai áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại tất cả các cơ quan, đơn vị; Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 được đẩy mạnh, tỷ lệ giao dịch từng bước được nâng lên. Tỷ lệ TTHC giải quyết đúng hạn bình quân là 98%.
 
Với những kết quả đáng tự hào trên, trong nhiệm kỳ tới, huyện Phú Xuyên sẽ tiếp tục khắc phục các khó khăn, nắm bắt thời cơ, phát huy các tiềm năng, lợi thế để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, trọng tâm là tạo bước đột phá cho phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp để làm động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành khác; đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, sản xuất tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, an toàn thực phẩm, có sức cạnh tranh. Huy động, thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu có trên 50% xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. 

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t