Hai Bà Trưng: Tạo thế và lực mới để phát triển (11:26 06/08/2020)


HNP - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXV Đảng bộ quận đề ra, trong đó, có 13 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 5 chỉ tiêu về đích trước 1-2 năm. Nối tiếp kết quả đó, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Hai Bà Trưng quyết tâm xây dựng quận phát triển bền vững, văn minh và hiện đại trong nhiệm kỳ tới.

Quận Hai Bà Trưng phát triển ngày càng khang trang, hiện đại


Nhiều thành tựu nổi bật 
 
5 năm qua, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng của quận tăng bình quân 13,2%/năm, dịch vụ tăng bình quân 18%/năm, cao hơn mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và kết quả nhiệm kỳ 2010-2015. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều vượt dự toán. Dự kiến tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 đạt 46.228 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với giai đoạn 2011-2025. Năm 2015, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đứng thứ 7/30 quận, huyện. Từ năm 2018, quận luôn đứng đầu về số thu ngân sách trong 30 quận, huyện của Thành phố; đặc biệt, thu chủ yếu từ sản xuất kinh doanh, thu từ đất chiếm tỷ trọng rất thấp.
 
Quận cũng huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội. Tổng đầu tư ngân sách quận 5 năm đạt 2.444 tỷ đồng; huy động xã hội hóa đầu tư đạt 170 tỷ đồng, gấp 3 lần giai đoạn 2011 - 2015. Nhiều khu nhà ở, trung tâm thương mại được đầu tư; nhiều nhà hàng, tuyến phố chuyên doanh dịch vụ, thương mại được hình thành và ngày càng phát triển; nhiều di tích, danh thắng được trùng tu, cải tạo góp phần thúc đẩy kinh tế quận nói chung và phát triển du lịch nói riêng.
 
Xác định quy hoạch có vai trò quan trọng trong xây dựng và quản lý đô thị, 5 năm qua, quận đã tập trung phối hợp xây dựng, hoàn thiện đồng bộ quy hoạch, thường xuyên rà soát, cập nhật các quy hoạch mới và tăng cường quản lý thực hiện theo quy hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện tập trung, quyết liệt, có hiệu quả theo các chỉ thị, nghị quyết của Quận ủy và HĐND quận và là một điểm sáng của quận.
 
Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội có nhiều tiến bộ. Trong đó, công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực; Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87,18%, tổ dân phố văn hóa đạt 76,82%, cao hơn chỉ tiêu thành phố giao. Các chỉ tiêu về giáo dục đạt và vượt, về đích sớm 2 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV: Tỷ lệ giáo viên trình độ trên chuẩn đạt 88%; 100% trẻ em vào lớp 1 đúng độ tuổi; 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày. Công tác giảm nghèo và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững được quận triển khai đồng bộ. Đến tháng 9/2019, quận đã hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo và trên địa bàn quận không còn hộ nghèo…
 
Với những kết quả tích cực và toàn di