Hai Bà Trưng: Tạo thế và lực mới để phát triển (11:26 06/08/2020)


HNP - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXV Đảng bộ quận đề ra, trong đó, có 13 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 5 chỉ tiêu về đích trước 1-2 năm. Nối tiếp kết quả đó, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Hai Bà Trưng quyết tâm xây dựng quận phát triển bền vững, văn minh và hiện đại trong nhiệm kỳ tới.

Quận Hai Bà Trưng phát triển ngày càng khang trang, hiện đại


Nhiều thành tựu nổi bật 
 
5 năm qua, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng của quận tăng bình quân 13,2%/năm, dịch vụ tăng bình quân 18%/năm, cao hơn mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và kết quả nhiệm kỳ 2010-2015. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều vượt dự toán. Dự kiến tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 đạt 46.228 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với giai đoạn 2011-2025. Năm 2015, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đứng thứ 7/30 quận, huyện. Từ năm 2018, quận luôn đứng đầu về số thu ngân sách trong 30 quận, huyện của Thành phố; đặc biệt, thu chủ yếu từ sản xuất kinh doanh, thu từ đất chiếm tỷ trọng rất thấp.
 
Quận cũng huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội. Tổng đầu tư ngân sách quận 5 năm đạt 2.444 tỷ đồng; huy động xã hội hóa đầu tư đạt 170 tỷ đồng, gấp 3 lần giai đoạn 2011 - 2015. Nhiều khu nhà ở, trung tâm thương mại được đầu tư; nhiều nhà hàng, tuyến phố chuyên doanh dịch vụ, thương mại được hình thành và ngày càng phát triển; nhiều di tích, danh thắng được trùng tu, cải tạo góp phần thúc đẩy kinh tế quận nói chung và phát triển du lịch nói riêng.
 
Xác định quy hoạch có vai trò quan trọng trong xây dựng và quản lý đô thị, 5 năm qua, quận đã tập trung phối hợp xây dựng, hoàn thiện đồng bộ quy hoạch, thường xuyên rà soát, cập nhật các quy hoạch mới và tăng cường quản lý thực hiện theo quy hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện tập trung, quyết liệt, có hiệu quả theo các chỉ thị, nghị quyết của Quận ủy và HĐND quận và là một điểm sáng của quận.
 
Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội có nhiều tiến bộ. Trong đó, công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực; Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87,18%, tổ dân phố văn hóa đạt 76,82%, cao hơn chỉ tiêu thành phố giao. Các chỉ tiêu về giáo dục đạt và vượt, về đích sớm 2 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV: Tỷ lệ giáo viên trình độ trên chuẩn đạt 88%; 100% trẻ em vào lớp 1 đúng độ tuổi; 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày. Công tác giảm nghèo và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững được quận triển khai đồng bộ. Đến tháng 9/2019, quận đã hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo và trên địa bàn quận không còn hộ nghèo…
 
Với những kết quả tích cực và toàn diện đó, Đảng bộ luôn được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hai năm liền (2018, 2019), nhân dân và cán bộ quận Hai Bà Trưng được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Năm 2020, quận Hai Bà Trưng vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
 
Tạo thế và lực cho bước phát triển mới
 
Thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015-2020 tạo thế và lực cho bước phát triển mới trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Quận phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khung cho phát triển đô thị theo quy hoạch, tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp và xây dựng trên nền tảng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, không có hộ nghèo; đến năm 2030 trở thành quận có hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, là điểm sáng về trật tự văn minh đô thị, dịch vụ phát triển với tỷ trọng ngày càng cao, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của Thủ đô.
 
Để đạt mục tiêu đó, Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại” đã đặt ra 19 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá.
 
Trong đó, quận tập trung đổi mới trong công tác lãnh đạo, quản lý; tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng; đồng thời, phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao năng suất lao động và thu nhập của Nhân dân. Từng bước nâng cao phúc lợi xã hội, chăm lo cải thiện đời sống mọi mặt của Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng; tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại.
 
Trong các khâu đột phá, quận tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ CB, CC, VC. Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Đặc biệt, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 
Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song, với truyền thống anh hùng và chặng đường gần 60 năm xây dựng và phát triển của quận với những bước tiến vững chắc trên mọi lĩnh vực, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Hai Bà Trưng quyết tâm giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đưa quận phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Nghi Dung


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t