Xây dựng quận Nam Từ Liêm trở thành trung tâm mới của Thủ đô (07:27 10/08/2020)


HNP - Từ ngày 10 - 11/8, Đại hội đại biểu lần thứ II, Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ được tổ chức với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lợi thế, nguồn lực; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; tiếp tục xây dựng quận Nam Từ Liêm trở thành trung tâm mới của Thủ đô, xanh, giàu đẹp, hiện đại, văn minh”. Đây là sự kiện chính trị quan trọng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Diện mạo đô thị quận Nam Từ Liêm ngày càng khang trang, hiện đại


Kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực
 
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt cho biết: 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm đã lãnh đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I, Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.
 
Dù gặp không ít khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng kinh tế quận Nam Từ Liêm tiếp tục tiếp tục tăng trưởng cao và bền vững. Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân đạt 14,9% (vượt 0,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). Quy mô giá trị các ngành kinh tế tăng hơn 02 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng 60,3%; công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng 39,6%; nông nghiệp chiếm tỷ trọng 0,1%. Kinh tế tăng trưởng đã góp phần nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn. Hiện nay, thu nhập bình quân/người/năm đạt 92 triệu đồng (gấp 2,1 lần so với đầu nhiệm kỳ).
 
Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua, khâu đột phá về quản lý đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội đã được quận Nam Từ Liêm tập trung triển khai đạt được nhiều kết quả tích cực. Hạ tầng xã hội phục vụ dân cư trên địa bàn 10 phường được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đảm bảo cơ bản mỗi phường đều được quy hoạch và xây dựng tối thiểu: 01 trường tiểu học, 01 trường THCS, 01 trường mầm non, trạm y tế, trung tâm văn hóa thể thao và nhà văn hóa tổ dân phố. Hạ tầng kỹ thuật được đặc biệt quan tâm, khớp nối đồng bộ. Công tác cấp phép và quản lý sau cấp phép xây dựng được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực. Số công trình xây dựng, không phép, sai phép giảm dần qua các năm...
 
Một trong những điểm nổi bật nhất mà quận Nam Từ Liêm đạt được trong nhiệm kỳ qua đó là công tác cải cách hành chính. Đến năm 2018, 100% các quy trình giải quyết TTHC tại quận được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008) với 161 TTHC được cung cấp ở mức độ 3, 19 TTHC được cung cấp ở mức độ 4. Quận đã rút ngắn thời gian giải quyết 50 TTHC so với quy định ở 8 lĩnh vực. Chỉ số hài lòng của người dân đạt trên 90%. Ngoài ra, quận đã tiên phong trong xây dựng, duy trì triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”, được thành phố ghi nhận, đánh giá cao. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng thời hạn đạt 99,99%, trong đó, có hơn 20% hồ sơ được giải quyết trước thời hạn. Chỉ số cải cách hành chính 4 năm qua của Nam Từ Liêm liên tục đứng tốp đầu thành phố; 2 năm (2017, 2018) đứng đầu thành phố. 
 
Có được kết quả trên là nhờ quận luôn xác định công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt. Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều điểm mới, được xác định là một trong 3 khâu đột phá, trọng tâm là thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) và Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các cấp ủy đảng luôn mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, khuyến khích, động viên phát huy vai trò, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo của các cơ quan tham mưu, giám sát, phản biện xã hội trong hệ thống chính trị.  
 
Xây dựng quận Nam Từ Liêm trở thành trung tâm mới của Thủ đô
 
Trên cơ sở phân tích thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra giai đoạn tới, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Hải cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025 là: “Tiếp tục xây dựng quận Nam Từ Liêm trở thành trung tâm mới của Thủ đô, xanh, giàu đẹp, hiện đại, văn minh; từng bước xây dựng và quản lý đô thị theo hướng thông minh; có môi trường sống, làm việc an toàn, thuận tiện, trong sạch, môi trường đầu tư hấp dẫn; kinh tế phát triển nhanh và bền vững, ưu tiên phát triển thương mại - dịch vụ; tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 
 
Cụ thể hóa mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ quận xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm; 14 nhóm chỉ tiêu và 3 khâu đột phá. Đột phá thứ nhất là tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đô thị; tiếp tục xây dựng đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường. Thứ hai là tập trung thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đột phá thứ ba là nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC quận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chú trọng vào rèn luyện năng lực thực tiễn, có khát vọng đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
 
Trụ sở Quận ủy Nam Từ Liêm được trang trí rực rỡ trước ngày Đại hội đại biểu Đảng bộ quận
 
Quận Nam Từ Liêm cũng định hình 8 nhóm nhiệm vụ - giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025. Trong đó, quận xác định tiếp tục thu hút các nguồn lực về vốn để đầu tư phát triển đồng bộ và hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Nâng cao hiệu quả đầu tư công gắn với huy động các nguồn vốn, trong đó, tập trung, ưu tiên vốn đầu tư ngân sách để phát triển hạ tầng xây dựng mới, mở rộng các tuyến đường giao thông đô thị theo quy hoạch có tính lan toả kết nối giữa các khu vực, góp phần từng bước khớp nối, hoàn thiện hạ tầng khung, giảm ùn tắc giao thông, đồng thời, thúc đẩy kinh tế phát triển. Đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại-dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ du lịch.  
 
Về công tác xây dựng Đảng, quận tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp trên các mặt công tác. Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, vì dân, bám sát thực tiễn, chịu khó học hỏi, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 
 
Với thế và lực đang có, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Nam Từ Liêm tin tưởng sẽ thực hiện thành công mục tiêu xây dựng quận trở thành trung tâm mới của Thủ đô, xanh, giàu đẹp, hiện đại, văn minh.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật