Đại hội Đảng bộ Thị xã Sơn Tây lần thứ XXI thành công tốt đẹp (17:55 30/07/2020)


HNP - Ngày 30/7, sau 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, tập trung, trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 

Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã Sơn Tây khóa mới ra mắt Đại hội


Diễn ra trong 2 ngày (29-30/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Sơn Tây lần thứ XXI đã tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII
 
Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ Thị xã; kiểm điểm sâu sắc, toàn diện sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XX; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ thị xã trong nhiệm kỳ mới. 
 
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 41 đồng chí có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, đảm bảo cơ cấu, độ tuổi, có tính kế thừa theo đúng quy định của Trung ương vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã khóa XXI. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sơn Tây khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Thị ủy, Phó Bí thư Thị ủy, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Bí thư Thị ủy Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu làm Bí thư Thị ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu bầu đạt 100%. 
 
Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai tặng hoa các đồng chí không tham Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã khóa XXI
 
Đại hội cũng đã bầu 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ thị xã Sơn Tây đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Thống nhất thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI.  
 
Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thị xã tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực thực hiện các mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với 14 chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá để đạt thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu xây dựng thị xã Sơn Tây trở thành đô thị xanh văn minh, giàu đẹp...

Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t