Xây dựng quận Thanh Xuân phát triển toàn diện, bền vững, hiện đại (10:24 30/07/2020)


HNP - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân đã nỗ lực phấn đấu, chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả 15 chỉ tiêu, 07 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu, 02 khâu đột phá, 03 chương trình, 03 đề án toàn khoá giai đoạn 2015 - 2020; từng bước đưa Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ quận vào cuộc sống, đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.


Phát triển toàn diện

Nhiệm kỳ qua, kinh tế trên địa bàn quận Thanh Xuân tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá ở tất cả các ngành với tốc độ tăng trưởng bình quân 9,0%/năm. Đến năm 2020, có trên 13.500 doanh nghiệp ngoài nhà nước hoạt động, trên 8.800 hộ kinh doanh. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng công nghiệp (chiếm 40,3%, giảm 11,3% so với năm 2015); tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ (chiếm 59,7%, tăng 11,3% so với năm 2015). Thu ngân sách nhà nước 03 năm liền (2015, 2016, 2017) vượt kế hoạch Thành phố giao, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 26.595 tỷ đồng, bình quân tăng 19,65%/năm so với kế hoạch Thành phố giao và chỉ tiêu Đại hội V đề ra (trong đó, năm 2016 có số thu cao nhất, đạt 6.279 tỷ đồng).

Xác định công tác quản lý đô thị, đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội là khâu đột phá, nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, quận đã chủ động phối hợp với các sở, ngành Thành phố hoàn thành lập, công bố và bàn giao các đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng cải tạo, chỉnh trang hai bên các tuyến đường: Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và Quy hoạch phân khu H2-2, H2-3, H2-4; lập thiết kế đô thị hai bên bờ sông Lừ và sông Sét, hai bên tuyến đường: Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Ngụy Như Kon Tum; chấp thuận 62 tổng mặt bằng, phương án kiến trúc và Giấy phép quy hoạch. Ban hành Quy định tạm thời quản lý, cải tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc hai bên tuyến đường Lê Trọng Tấn; Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc quận Thanh Xuân làm cơ sở để cấp phép xây dựng và quản lý quy hoạch.

Tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI

Đáng chú ý, quận đã hoàn thành chỉnh trang đường Lê Trọng Tấn (là tuyến đường văn minh kiểu mẫu đầu tiên của Thủ đô), 07 tuyến phố văn minh đô