Xây dựng quận Thanh Xuân phát triển toàn diện, bền vững, hiện đại (10:24 30/07/2020)


HNP - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân đã nỗ lực phấn đấu, chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả 15 chỉ tiêu, 07 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu, 02 khâu đột phá, 03 chương trình, 03 đề án toàn khoá giai đoạn 2015 - 2020; từng bước đưa Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ quận vào cuộc sống, đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.


Phát triển toàn diện

Nhiệm kỳ qua, kinh tế trên địa bàn quận Thanh Xuân tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá ở tất cả các ngành với tốc độ tăng trưởng bình quân 9,0%/năm. Đến năm 2020, có trên 13.500 doanh nghiệp ngoài nhà nước hoạt động, trên 8.800 hộ kinh doanh. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng công nghiệp (chiếm 40,3%, giảm 11,3% so với năm 2015); tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ (chiếm 59,7%, tăng 11,3% so với năm 2015). Thu ngân sách nhà nước 03 năm liền (2015, 2016, 2017) vượt kế hoạch Thành phố giao, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 26.595 tỷ đồng, bình quân tăng 19,65%/năm so với kế hoạch Thành phố giao và chỉ tiêu Đại hội V đề ra (trong đó, năm 2016 có số thu cao nhất, đạt 6.279 tỷ đồng).

Xác định công tác quản lý đô thị, đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội là khâu đột phá, nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, quận đã chủ động phối hợp với các sở, ngành Thành phố hoàn thành lập, công bố và bàn giao các đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng cải tạo, chỉnh trang hai bên các tuyến đường: Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và Quy hoạch phân khu H2-2, H2-3, H2-4; lập thiết kế đô thị hai bên bờ sông Lừ và sông Sét, hai bên tuyến đường: Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Ngụy Như Kon Tum; chấp thuận 62 tổng mặt bằng, phương án kiến trúc và Giấy phép quy hoạch. Ban hành Quy định tạm thời quản lý, cải tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc hai bên tuyến đường Lê Trọng Tấn; Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc quận Thanh Xuân làm cơ sở để cấp phép xây dựng và quản lý quy hoạch.

Tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI

Đáng chú ý, quận đã hoàn thành chỉnh trang đường Lê Trọng Tấn (là tuyến đường văn minh kiểu mẫu đầu tiên của Thủ đô), 07 tuyến phố văn minh đô thị hai bên bờ sông Tô Lịch; lắp đặt 281 biển báo hiệu giao thông tại các tuyến đường phố, ngõ, ngách; hoàn thành, đưa vào sử dụng 03 cây cầu bắc qua sông Tô Lịch, góp phần giảm ùn tắc giao thông. Trồng mới 2.175 cây xanh các loại và 23.868m2 thảm cỏ. Môi trường đô thị được cải thiện, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đạt 99%; 100% hộ gia đình được dùng nước sạch.

Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hoá - xã hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực, bình quân hàng năm, tỷ lệ “Gia đình văn hóa” đạt 87,84% (đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra); “Tổ dân phố văn hóa” đạt 75,78% (vượt 2,78% chỉ tiêu Đại hội đề ra). Thanh Xuân là Quận đầu tiên của Thành phố thực hiện thí điểm mô hình Tổ dân phố văn hóa “5 không”  bước đầu đạt kết quả tích cực, được sự đồng thuận trong Nhân dân. Giáo dục - đào tạo của quận giữ vững vị trí 5 năm liên tục đứng đầu Thành phố; tỷ lệ người rèn luyện thân thể thường xuyên ngày càng tăng, đến năm 2020 đạt 42%/tổng số dân.

Cùng với đó, quận Thanh Xuân đã thực hiện tốt chính sách xã hội gắn với phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, nhất là đối với người có công với cách mạng, các đối tượng hưởng chính sách xã hội. Đến tháng 11/2018, Thanh Xuân là một trong 04 quận của Thành phố không còn hộ nghèo. Bình quân, mỗi năm, giới thiệu, hỗ trợ giải quyết việc làm cho 5.690 người (Chỉ tiêu Đại hội: 5.000-5.500 người); dạy nghề cho 1.178 người (Chỉ tiêu Đại hội: 600 người). Số người tham gia các loại hình bảo hiểm ngày càng tăng, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 88,8% (Chỉ tiêu Đại hội: 85%), tăng 10,3% so với năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận
chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hạ Đình nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ quận cũng chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XII), tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và đảng viên. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được duy trì và đánh giá thực chất hơn. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Khai thác tiềm năng, phát triển thế mạnh

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Xuân Lưu cho biết, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội V, đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu,nhiệm vụ xây dựng và phát triển quận giai đoạn 2020 - 2025.

Trong đó, quận đặt mục tiêu khai thác tiềm năng, thế mạnh và tập trung nguồn lực tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Xuân đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đô thị. Nâng cao năng lực quản lý xã hội, quản lý đô thị. Phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo cả về quy mô và chất lượng; đảm bảo an sinh xã hội, môi trường đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, quân sự địa phương. Xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện sự chỉ đạo của Thành phố về quản lý xã hội theo mô hình chính quyền đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử.

Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ quận Thanh Xuân xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, phục vụ tốt đời sống của Nhân dân; Đầu tư xây dựng, quản lý và phát triển hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch đồng bộ, từng bước hiện đại, đảm bảo trật tự và văn minh; Phát triển giáo dục - đào tạo, văn hóa - thông tin, thể dục thể thao; thực hiện tốt Bộ Quy tắc ứng xử; đảm bảo an sinh xã hội.

Đặc biệt, chú trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác quốc phòng và quân sự địa phương. Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, chất lượng phục vụ Nhân dân của bộ máy chính quyền. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tính tiền phong gương mẫu về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận xã hội; phát huy dân chủ, tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t