Huyện Sóc Sơn hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Đại hội XI (10:20 30/07/2020)


HNP - Với phương châm "Chủ động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt”, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Sóc Sơn đã chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, tích cực khai thác các nguồn lực, tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng huyện Sóc Sơn phát triển toàn diện về kinh tế, văn hoá - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Huyện Sóc Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025


Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu
 
Đánh giá chung về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh cho biết: 5 năm qua, các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ huyện Sóc Sơn đề ra cơ bản đều đạt và vượt. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 9,64%/năm (vượt chỉ tiêu đặt ra là 9,0-9,5%/năm), trong đó: Ngành dịch vụ tăng 11,89%, công nghiệp - xây dựng tăng 10,06%, nông - lâm - thủy sản tăng 3,07%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực, phù hợp với định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp (52,96% - 38,33% - 8,71%). Dự kiến đến hết 2020, cơ bản đạt chỉ tiêu cơ cấu Đại hội XI đề ra (51% - 41% - 8%); trong đó, tỷ trọng ngành dịch vụ tăng trưởng mạnh, giảm tỷ trọng công nghiệp, nông nghiệp.
 
Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mới có sự phát triển đáng ghi nhận khi bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, hiện đại, văn minh. Đã huy động tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới lên tới 2.412 tỷ đồng. Đến nay, 25/25 xã của huyện đã hoàn thành nông thôn mới; đồng thời, đã đủ điều kiện để thành phố đề nghị Trung ương công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người, dự kiến, hết 2020 đạt 52 triệu đồng (vượt chỉ tiêu Đại hội), không có nhà dột nát, hư hỏng; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,1%; tỷ lệ hỏa táng tăng từ 31,7% năm 2015 lên 60,05% năm 2019.
 
Công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được chú trọng. Công tác giảm nghèo được đặc biệt quan tâm, với nhiều giải pháp đồng bộ như: Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, các chương trình hỗ trợ giống, phân bón, tiêm phòng dịch bệnh, cho vay vốn đầu tư sản xuất,... Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,43% năm 2016 xuống còn 0,7% năm 2020 (đạt chỉ tiêu Đại hội).
 
Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo quyết liệt với khâu đột phá là công tác cán bộ. Hàng năm, số tổ chức cơ sở đảng được phân loại trong sạch vững mạnh đảm bảo theo quy định, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Chất lượng sinh hoạt của chi bộ nông thôn chuyển biến tích cực, đã phát huy được vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Công tác quản lý, phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt. Trong 5 năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp mới 1.854 đảng viên (vượt chỉ tiêu Đại hội)... 
 
Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ
 
Theo Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiều thời cơ và không ít thách thức, khó khăn đối với Đảng bộ huyện. Vì vậy, từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện cần tiếp tục xác định quyết tâm mới, phương pháp công tác mới, đoàn kết một lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá do Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
 
Huyện Sóc Sơn đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, huyện sẽ tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh. Tập trung phát triển kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ: dịch vụ (48%) - công nghiệp (47%) - nông nghiệp (5%), gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động; đẩy mạnh đầu tư và chủ động thu hút đầu tư theo hướng công nghiệp - nông nghiệp sạch, công nghệ cao - du lịch sinh thái.   
 
Bên cạnh đó, huyện Sóc Sơn sẽ tiếp tục xây dựng và quản lý tốt các quy hoạch, gắn với quản lý tài nguyên, môi trường; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu; phát triển văn hoá - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; chú trọng phòng chống dịch bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; đảm bảo tốt an sinh xã hội. Cùng với đó là tăng cường củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống.
 
Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Sóc Sơn sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Kim Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t