Hoàng Mai: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (10:56 29/07/2020)


HNP - Sáng 29/7, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020). 

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Minh Tâm trao giấy khen cho các tập thể


Cùng với ngành tuyên giáo Thủ đô, trong những năm qua, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ quận Hoàng Mai đã đóng góp tích cực, xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của quận và Thủ đô. Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo của quận đã có bước phát triển nhanh chóng. Nhiều thế hệ cán bộ Tuyên giáo đã góp phần cùng Đảng bộ, quân và dân txây dựng quận Hoàng Mai “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Ngành Tuyên giáo của quận đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tuyên giáo theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; chủ động tham mưu cho Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng về các ngành lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô và quận đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
 
Đáng chú ý, ngành Tuyên giáo quận đã tích cực tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ quận đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều vấn đề trọng tâm, trọng điểm được tập trung chỉ đạo thực hiện; những vấn đề nổi cộm, bức xúc được chú trọng khắc phục, giải quyết, qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Đồng thời, thông qua việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội của các thế lực thù địch, phản động, chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng được nâng lên rõ rệt, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Minh Tâm khẳng định, trong 5 năm qua, mối quan hệ phối hợp công tác giữa ngành tuyên giáo với các cơ quan liên quan được tăng cường, chú ý nhiều đến tính phù hợp, thiết thực, hiệu quả, nhất là tạo sự thống nhất trong xử lý những vụ việc phức tạp phát sinh ở cơ sở; giải tỏa những bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân khi giải quyết những vướng mắc, hạn chế trong việc giải quyết những vướng mắc, hạn chế của quá trình thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực: phòng chống dịch bệnh, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác xã hội, phát triển y tế, giáo dục - đào tạo, hạ tầng giao thông, bồi thường GPMB, vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện CCHC và tinh giản bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Đặc biệt, nhiều đơn vị đã xuất hiện những cách là hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả tích cực trong tuyên truyền, triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn quận; nắm bắt dư luận xã hội, tham mưu công tác tuyên truyền về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III, làm căn cứ để tham mưu cấp ủy điều chỉnh, bổ sung phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.
 
Ghi nhận những đóng góp trong giai đoạn 2015-2020 của công tác Tuyên giáo quận, tại hội nghị, Quận ủy Hoàng Mai đã biểu dương, khen thưởng 18 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t