Phát triển huyện Đông Anh nhanh, bền vững theo hướng đô thị hiện đại (14:42 28/07/2020)


HNP - Đến thời điểm hiện tại, Đông Anh đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị hiện đại. Đây là tiền đề quan trọng giúp Đông Anh có những bứt phá trong giai đoạn mới.


Hoàn thành nhiều mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với Thủ đô và đất nước, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Đông Anh đã nỗ lực vượt qua những khó khăn để hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra. Một số chỉ tiêu vượt ở mức cao, như: giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 156.075 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,2% năm, vượt 1,7% so với chỉ tiêu đại hội đề ra và cao hơn mức tăng trưởng bình quân của thành phố. Trong đó, thương mại - dịch vụ tăng 15,2%, vượt chỉ tiêu 2,2%, công nghiệp - xây dựng tăng 10%, vượt chỉ tiêu 1,65%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 60 triệu đồng/người/năm, tăng 10 triệu đồng/người/năm so với chỉ tiêu đại hội đề ra.

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, 5 năm qua, huyện Đông Anh đã thu hút số lượng lớn doanh nghiệp vào đầu tư. Đến địa bàn huyện có trên 4.300 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn VinGroup, BRG-Sumimoto Corporations, Sun Group, TH... Riêng Khu công nghiệp Thăng Long đã thu hút trên 108 doanh nghiệp. Đây là một trong những khu công nghiệp hiện đại hàng đầu cả nước cho hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, trên địa bàn huyện còn các cụm công nghiệp ở các xã: Vân Hà, Liên Hà, Nguyên Khê… đã và đang hoạt động hiệu quả, bước đầu giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động địa phương.

Song song phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch, thành tựu đáng kể nhất trong những năm qua của huyện qua đó là phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Được sự quan tâm, tạo điều kiện bằng nhiều giải pháp thiết thực, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp bình quân của huyện đạt 2.061 tỷ đồng/năm. Huyện Đông Anh đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới về đích trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra. Với những kết quả quan trọng đã đạt được, Đông Anh là một trong những huyện tốp đầu của Thủ đô Hà Nội và cả nước được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba trong xây dựng nông thôn mới.

Kinh tế phát triển là tiền đề để huyện Đông Anh quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa xã hội. Đến nay, toàn huyện có 63/90 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, vượt chỉ tiêu đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra. Dự kiến, đến hết năm 2020, trên địa bàn huyện, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 90%; 149/155 thôn làng đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, đạt 96% (vượt chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra); 38/40 đạt 95% số tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân của huyện có nhiều tiến bộ. Huyện đã đầu tư xây dựng, hoàn thành và duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm. Chất lượng khám, điều trị bệnh, phục vụ tại các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao… Công tác dân số, gia đình và trẻ em được quan tâm và đạt tiến bộ rõ nét. Các chỉ tiêu về tỷ suất sinh thô, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên và tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng đều giảm qua từng năm.

Xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Đông Anh đã ban hành Chương trình số 01-CTr/HU về “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)”. Trong đó lựa chọn trúng khâu đột phá với 2 nội dung cơ bản là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp và nêu cao vai trò, trách nhiệm tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả diện rộng và chiều sâu trên tất cả các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, vai trò của người đứng đầu cấp ủy thể hiện rõ nét, theo hướng chỉ đạo toàn diện, kịp thời, quyết liệt, cụ thể và sâu sát cơ sở, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, coi trọng chỉ đạo, định hướng và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Các cấp ủy Đảng của huyện Đông Anh cũng không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục. Công tác dân vận của chính quyền và lực lượng vũ trang được tăng cường. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn. Công tác phối hợp giữa Khối vận với chính quyền các cấp ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Trong 5 năm qua, tổ chức bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở của huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Huyện Đông Anh đã hoàn thành sáp nhập, kiện toàn sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự các đơn vị sự nghiệp. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được chuẩn hóa, ý thức, tinh thần trách nhiệm có nhiều chuyển biến rõ nét. Vai trò của HĐND, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện và các xã được phát huy. Các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện hằng năm đều được cụ thể hóa và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành của UBND từ huyện đến cơ sở trên các lĩnh vực được chủ động, sâu sát, quyết liệt, phát huy trí tuệ của tập thể, rõ trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đông Anh ngày càng được nâng cao. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã có nhiều đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện ngày càng chặt chẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2015-2020.

Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025, mỗi người dân huyện Đông Anh đều có chung niềm tự hào, phấn khởi và tin tưởng, phát huy những kết quả đạt được trong 5 năm qua, huyện sẽ tiếp tục có những đổi thay phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị hiện đại trong giai đoạn mới.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t