Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn quận Long Biên (14:40 28/07/2020)


HNP - Sau 05 năm triển khai thực hiện kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” công tác tiếp dân, đối thoại với người dân để giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân được quận Long Biên thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả. Công tác CCHC được đẩy mạnh. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, điều hành xã hội của Chính quyền ngày càng được nâng lên.

Trong thời gian qua, nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của UBND quận, phường, của CB, CC, VC quận Long Biên ngày càng được nâng lên rõ rệt. Nhân dân được tạo điều kiện tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và CB, CC, VC, thông qua 6 loại hình Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn trên các lĩnh vực như: công tác cấp giấy GCN quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất; công tác bảo vệ môi trường; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, GPMB, thu hồi đất; công tác thuế hộ kinh doanh; công tác quản lý trật tự xây dựng; công tác quản lý trật tự đô thị; Ngoài ra, Quận còn thực hiện việc QCDC trong các trường ngoài công lập, QCDC trong khối chợ...
 
Để  làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người kéo dài, hàng tuần, lãnh đạo Thường trực Quận ủy, HĐND, UBND quận, UBND các phường bố trí lịch trực để tiếp công dân theo quy định, kịp thời xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, quy chế, nội quy tiếp công dân, bố trí địa điểm, công khai lịch tiếp dân và cán bộ phụ trách tiếp dân; Lãnh đạo Quận, Phường thực hiện nghiêm túc việc trực tiếp xử lý đơn thuộc thẩm quyền; chủ trì tiếp công dân định kỳ, đột xuất và thường xuyên theo quy định của Luật Tiếp công dân, tổ chức đối thoại, vận động, thuyết phục để kịp thời giải quyết, tháo gỡ các bức xúc của công dân. Trong 5 năm qua, lãnh đạo UBND Quận đã thực hiện 2.539 lượt tiếp dân; lãnh đạo UBND các phường đã tiếp dân hàng nghìn lượt.

Công tác xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Quận quan tâm chỉ đạo giải quyết. UBND quận thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ công tác xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường. Sau các buổi giao ban lãnh đạo Quận đều kết luận và gửi kết luận yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời báo cáo UBND quận những trường hợp còn khó khăn. Trong 5 năm qua, Quận đã tiếp nhận 7.739 đơn, trong đó, đơn khiếu nại: 2423 đơn, tố cáo 437 đơn, kiến nghị 4.789 đơn. Đáng chú ý, quận đã tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài ngay từ cơ sở, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Trong 05 năm qua, Quận đã giải quyết 08/08 vụ việc khiếu kiện, đông người, phức tạp, kéo dài.

Quận cũng chú trọng thực hiện CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC ở những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ người dân, doanh nghiệp; việc thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của đội ngũ CB,CC,VC, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Từ năm 2015-2017, quận đã rà soát, xây dựng quy trình nội bộ và niêm yết 112 TTHC thuộc 10 lĩnh vực cấp phường, 215 TTHC thuộc 15 lĩnh vực cấp quận, 48 quy trình liên thông; rút ngắn thời gian giải quyết với 124/373 TTHC, đạt tỷ lệ 33,2%. Năm 2018, đã rà soát và ban hành quyết định đối với 55 quy trình nội bộ cấp quận có thay đổi, thêm mới, bổ sung; 22 quy trình nội bộ cấp phường. Năm 2019, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm Một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố, Quận đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiến hành rà soát và ban hành Quyết định bãi bỏ quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết TTHC đối với 93 quy trình nội bộ cấp quận; hủy bỏ 32 quy trình nội bộ cấp phường.

Từ năm 2017, áp dụng quy trình "Thư xin lỗi" đối với hồ sơ quá hạn hoặc trả bổ sung từ 02 lần trở lên. Đặc biệt, quận đã xây dựng, thực hiện mô hình “Bộ phận TNHS&TKQ thân thiện, gần dân giai đoạn 2018 - 2020” trên cơ sở cải tiến Mô hình “Nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận TNHS&TKQ” và Mô hình “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc UBND quận và UBND các phường giai đoạn 2018-2020. Từ năm 2015 đến 20/9/2019, tiếp nhận 76.048 hồ sơ TTHC (18.751 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4), đã giải quyết 74.783 hồ sơ, tỷ hệ hồ sơ được giải quyết sớm, đúng hạn trung bình đạt 99,94% trở lên. Về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: Năm 2017 và 2018, thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của 30 TTHC cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 (trên tổng số 374 TTHC, đạt tỷ lệ 8,02%). Năm 2019, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của 205 TTHC cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 (trên tổng số 426 TTHC, đạt tỷ lệ 48,12%).

Qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, 5 năm qua, đã có 19 tập thể, cá nhân đăng ký mô hình dân vận khéo, tiêu biểu như: Mô hình tiếp dân tại Ban tiếp công dân quận và UBND các phường (Thanh tra Quận), Mô hình “Dân vận khéo trong công tác tôn giáo” (Phòng Nội vụ), Vận động nhân dân chuyển đổi từ đất hoang hóa sang trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả; phấn đấu đạt 5ha (Phòng Kinh tế), Vận động hộ gia đình nghèo vươn lên thoát nghèo năm 2017 (Phòng Lao động Thương binh và Xã hội)...

Trong thời gian tới, quận Long Biên sẽ tiếp tục củng cố, bố trí CB, CC đảm nhận phụ trách công tác dân vận chính quyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được phân công phụ trách công tác dân vận; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận đảm bảo tham mưu kịp thời, hiệu quả, giúp cấp ủy và lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận.

Tăng cường công tác CCHC, thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đối với các loại hình do quận xây dựng và ban hành. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch TTHC theo quy định, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong tiếp cận và thực hiện TTHC; chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, đề cao việc thực hiện văn hóa công vụ, đạo đức công vụ của đội ngũ CB, CC, VC. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, không để xảy ra vụ việc phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người trên địa bàn Quận.

Tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dụng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Xây dựng tổ dân phố văn hóa”, “Xây dựng gia đình văn hóa”.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t