Hai Bà Trưng: Hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước (16:26 28/07/2020)


HNP - Phát huy tinh thần đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm, giai đoạn 2015 - 2020, Quận Hai Bà Trưng đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trên các lĩnh vực, được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành của quận Hai Bà Trưng đều cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng bình quân đạt 13,2%/năm, cao hơn mục tiêu Đại hội và cao hơn giai đoạn 2011- 2015; dịch vụ tăng bình quân 18%/năm, cao hơn mục tiêu Đại hội và cao hơn giai đoạn 2011 - 2015 (giai đoạn 2011 - 2015, giá trị công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 9,66%/năm, thương mại - dịch vụ tăng bình quân 16,67%/năm). Dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế quận (Năm 2016, tỷ trọng dịch vụ chiếm 64,51% và đến năm 2019, tỷ trọng dịch vụ chiếm 67,35% trong cơ cấu kinh tế). Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều vượt dự toán. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến đạt 46.228 tỷ đồng, tăng 2,69 lần so với giai đoạn 2011 - 2025 và từ năm 2018, Quận luôn đứng đầu về số thu ngân sách trong 30 quận, huyện của Thành phố. Đáng chú ý, quận đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội. Tổng đầu tư ngân sách quận 5 năm đạt 2.444 tỷ đồng; huy động xã hội hóa đầu tư đạt 170 tỷ đồng, gấp 3 lần giai đoạn 2011 - 2015. Trong 5 năm, đã thành lập mới 5.167 doanh nghiệp và cấp mới, cấp đổi đăng ký kinh doanh cho 9.340 hộ với số vốn đăng ký trên 70.000 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện nay toàn quận có 9.482 doanh nghiệp và 11.511 hộ kinh doanh cá thể.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa xã hội được triển khai tích cực, thu hút đông đảo các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Đến nay, trên địa bàn quận đã có 64 trường phổ thông công lập và 38 trường ngoài công lập (29 trường mầm non, 05 trường tiểu học, 01 trường THCS và 03 trường liên cấp) với quy mô, chất lượng giáo dục không ngừng được đổi mới, nâng cao. Hoàn thành xây dựng 01 trường công lập chất lượng cao, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 70%. Các chỉ tiêu về giáo dục đạt và vượt, về đích sớm 2 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV: Tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn 88%; tỷ lệ trẻ em vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ học sinh tiểu học được học 02 buổi/ngày đạt 100%.

An sinh xã hội có bước tiến quan trọng, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đến nay, quận đã hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 220 nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo; tặng 4.697 sổ tiết kiệm; vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 7 tỷ 473 triệu đồng. Công tác g