Long Biên hoàn thành vượt chỉ tiêu sau 1 năm thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP (22:44 22/07/2020)


HNP - Chiều 22/7, UBND quận Long Biên tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (từ 10/7/2019-10/7/2020).  


Công tác thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP được Quận và 14 phường tập trung thực hiện đúng theo chỉ đạo của thành phố. Lực lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ thanh tra đủ về số lượng, được trang bị đầy đủ về kiến thức, kỹ năng và có tinh thần trách nhiệm cao. Sau 01 năm triển khai đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành phố giao về tỷ lệ cơ sở thuộc phân cấp quản lý được thanh tra ở cả cấp quận và cấp phường (cấp quận 25%, cấp phường 50%): Cấp quận đạt 227/843 (26,9%), vượt so với chỉ tiêu 1,69%; cấp phường đạt 1.365/2.598 (52,5%), vượt so với chỉ tiêu 2,5%. Xử phạt vi phạm hành chính đối với 100% cơ sở vi phạm (cấp quận xử phạt 42 cơ sở/tổng số tiền phạt là 122,48 triệu đồng, cấp phường xử phạt 112 cơ sở/tổng số tiền phạt 195 triệu đồng). Nhận thức, hành vi đúng về an toàn thực phẩm của người kinh doanh, chế biến thực phẩm được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ cơ sở vi phạm là 9,5% (trong đó 6 tháng cuối thực hiện thí điểm là: 5,7%), thấp hơn so với cùng kỳ năm trước là 11,8%.
 
Tại hội nghị, 5 tập thể và 17 cá nhân có thành tích đã được Thành phố và Quận khen thưởng.
 
                                                                              Đoàn công tác kiểm tra tại nhà hàng Xuân Chu

Sau hội nghị, đoàn công tác Sở Y tế Hà Nội cùng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và Đoàn kiểm tra liên ngành của quận đã đi kiểm tra thực tế tại Nhà hàng Xuân Chu - phường Việt Hưng. Tại thời điểm kiểm tra Đoàn đã đánh giá cơ sở chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t