Ứng Hòa: Phát huy tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển kinh tế (07:51 26/07/2020)


HNP - Trong 5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Ứng Hòa đã cụ thể hóa triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Nghị quyết Đại hội XXIII trong điều kiện đan xen những thuận lợi và khó khăn, thách thức. Nhưng với khí thế quyết tâm, tinh thần đoàn kết, thống nhất, huyện đã tận dụng tối đa thời cơ, lợi thế, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Lãnh đạo huyện Ứng Hòa làm lễ gắn biển tuyến đường chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV


Tăng trưởng rõ nét về kinh tế

Chia sẻ về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện Ứng Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Anh Tuấn cho biết: 5 năm qua, kinh tế của huyện phát triển và có mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt 12.399 tỷ đồng, vượt 1,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng công nghiệp và dịch vụ; năm 2020, cơ cấu kinh tế là: nông nghiệp 36,4%, giảm 4,3% so với năm 2015; công nghiệp - xây dựng 26,4%, giảm 1,6% so với năm 2015; thương mại - dịch vụ 37,2%, tăng 5,9% so với năm 2015.

Thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán được giao; tổng thu 5 năm đạt 1.381,897 tỷ đồng, tăng bình quân 19%/năm. Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 7.130,5 tỷ đồng, tăng bình quân 8,3%/năm. Huyện đã thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, ưu tiên chi đầu tư phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, đúng chương trình mục tiêu của thành phố Hà Nội và các chương trình, đề án của huyện, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, huyện Ứng Hòa cũng tập trung phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Ứng Hòa - Hà Nội thanh lịch, văn minh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai có hiệu quả, Tỷ lệ đạt danh hiệu GĐVH là 91% (tăng 0,3%); tỷ lệ thôn, làng đạt danh hiệu văn hóa là 91,2% (tăng 14,2%); tỷ lệ tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa là 80% (tăng 60%); tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa là 78,15% (tăng 32,15%). Tích cực thực hiện xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tỷ lệ hỏa táng hằng năm đạt trên 46,61%. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và phát triển, hằng năm, 100% các xã, thị trấn đều tổ chức tốt Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, tham gia các giải thể thao cấp Thành phố. Năm 2020, tỷ lệ dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên hằng năm đạt 43%.

Huyện cũng triển khai thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế. Mạng lưới y tế dự phòng, y tế cơ sở hoạt động hiệu quả, chủ động triển khai phòng chống dịch bệnh (nhất là dịch Covid-19); đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Toàn huyện có 822 cán bộ y tế công lập, 126 bác sĩ, đạt tỷ lệ 6,3 bác sĩ/1 vạn dân; tỷ lệ giường bệnh đạt 22,5 giường/vạn dân, Bệnh viện Đa khoa Vân Đình được đầu tư nâng cấp thành Bệnh viện hạng II của Thành phố. 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế; 100% thôn, làng trên địa bàn huyện có cán bộ y tế.

Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, đặc biệt là chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người cao tuổi được chăm lo kịp thời; các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” phát triển sâu rộng. Trong 5 năm, huyện đã xây, sửa 1.099 nhà cho gia đình chính sách, người có công và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí là 68 tỷ 731 triệu đồng. Đến nay, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 90,1%; tỷ lệ người lao động thuộc diện tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc và Bảo hiểm thất nghiệp đạt 90%; tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện đạt 30%.

Phát huy tiềm năng, lợi thế

Còn ít ngày nữa, Đảng bộ huyện Ứng Hòa sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Phi Thường, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện xác định tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện; thu hút mọi nguồn lực để tạo ra thế và lực mới cho nền kinh tế của huyện. Xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Chú trọng phát triển công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; tạo sự liên kết, hình thành chuỗi giá trị các sản phẩm, ngành nghề, địa phương, mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với sản xuất hàng hóa, thương hiệu sản phẩm, phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với bảo vệ môi trường, đưa kinh tế của huyện phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với đó, tiếp tục chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương cách mạng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Ứng Hòa - Hà Nội thanh lịch, văn minh. Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố an ninh - quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; chủ động xử lý tốt những vấn đề tiềm ẩn mất an ninh trật tự. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề nổi cộm, phức tạp ngay tại cơ sở, những vụ việc tồn đọng kéo dài. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, vận hành thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t