Đảng bộ huyện Thường Tín: Dấu ấn một nhiệm kỳ (18:15 22/07/2020)


HNP - Trong 5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thường Tín đã nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất tạo động lực để thực hiện hiệu quả, toàn diện 10 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII, trong đó, có 32/33 chỉ tiêu vượt, đạt và cơ bản đạt; 3 khâu đột phá được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả rõ nét.


Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh cho biết, 5 năm qua, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và thương mại; giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đến năm 2020, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 57,33%; thương mại dịch vụ chiếm 38,23%; nông nghiệp chiếm 4,44%; thu nhập bình quân đầu người 54 triệu đồng/người/năm, vượt 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Giai đoạn 2016-2020 thu ngân sách nhà nước đạt 3.078,62 tỷ đồng, đạt 129% so với kế hoạch thành phố giao, tốc độ tăng thu bình quân 5,8%/năm.

Công tác xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả, diện mạo nông thôn mới khởi sắc, đời sống nông dân tiếp tục được cải thiện. Trong 5 năm, huyện đã đầu tư cho chương trình xây dựng NTM là 1.421,78 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp 18,6 tỷ đồng; tự nguyện hiến tặng hàng nghìn m2 đất để xây dựng các công trình giao thông, công trình phúc lợi. Hệ thống giao thông nông thôn được củng cố, nâng cấp, đường trục liên xã, liên thôn được bê tông, nhựa hóa 100%; đường trục thôn, xóm được cứng hóa 100%; tỷ lệ thôn, cụm dân phố có nhà văn hóa đạt 97%; toàn huyện không còn phòng học tạm, 82,95% trường học các cấp được công nhận chuẩn quốc gia; 100% trạm y tế có bác sỹ; 100% xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,28%; môi trường nông thôn được cải thiện, tỷ lệ thu gom rác thải, vận chuyển rác sinh hoạt đạt 95%. Trong giai đoạn 2016-2019, huyện có thêm 18 xã đạt chuẩn NTM, hoàn thành xây dựng NTM ở 28/28 xã, trong đó, có 1 xã nâng cao. Đối với tiêu chí huyện NTM, đã đạt 9/9 tiêu chí, qua thẩm tra của Thành phố đánh giá đạt 98/100 điểm đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận huyện NTM năm 2020.

Mô hình du lịch mới ở xã thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu Hồng Vân, huyện Thường Tín

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được huyện chú trọng, 5 năm qua, toàn huyện đã mở 135 lớp khuyến công, 220 lớp đào tạo nghề, thu hút 7.700 học viên, với tổng kinh phí 10,4 tỷ đồng; phối hợp với các cấp, các ngành của thành phố mở các phiên giao dịch việc làm, từ đó, giải quyết việc làm mới cho trên 3.500 lao động; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt trên 58%; chương trình giảm nghèo có hiệu quả, số hộ nghèo giảm 2.965 hộ, xuống còn 852 hộ chiếm 1,15%; hỗ trợ cho 532 hộ nghèo xây, sửa nhà với tổng kinh phí là 16.193 tỷ đồng.

Công tác đền ơn đáp nghĩa và từ thiện nhân đạo được quan tâm, chi trả trợ cấp hàng tháng đầy đủ, kịp thời, mỗi năm trên 80 tỷ đồng; vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 2 tỷ đồng; hỗ trợ 493 gia đình người có công về nhà ở với số tiền trên 25 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, thông tin và thể thao được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã đầu tư, nâng cấp, xây mới 46 công trình nhà văn hóa thôn, 88% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 150/166 làng, tổ dân phố được công nhận mới và tái công nhận danh hiệu văn hóa đạt 90,36%; 174 cơ quan được công nhận cơ quan, đơn vị văn hóa; 15/28 xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa NTM đạt 53,57%. 27/29 xã, thị trấn có sân tập luyện thể dục thể thao; 129 câu lạc bộ thể thao, số người tập luyện thường xuyên là 86.791 người đạt 34%; hộ gia đình thể thao 14.720 hộ đạt 23%...

Gắn biển công trình Phòng khám Đa khoa Tô Hiệu chào mừng ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXIV

Trong công tác xây dựng Đảng, huyện đã nghiêm túc tổ chức quán triệt và triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó, tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với 40 tập thể và 46 cá nhân.

Tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá

Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh, phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Thường Tín đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, trong đó: huyện tập trung phát triển kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững; chú trọng phát triển các khu, cụm công nghiệp, làng nghề gắn với bảo vệ môi trường; Đẩy nhanh công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và xây dựng NTM theo quy hoạch; Tích cực chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội. Phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy đảng, năng lực điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và trổ chức chính trị - xã hội các cấp, mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

3 khâu đột phát được huyện tập trung: Trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và trình độ, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới; Tập trung rà soát, đề xuất, điều chỉnh và thực hiện các đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa nguồn lực để phát triển đa dạng các loại hình du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân.

Cùng với đó, huyện chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và trình độ, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới; Tập trung rà soát, đề xuất, điều chỉnh và thực hiện các đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa nguồn lực để phát triển đa dạng các loại hình du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.


Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t