Quận Long Biên: Hơn 500 lượt hộ được vay vốn từ Đề án cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm từ ngân sách (15:07 22/07/2020)


HNP - Thực hiện Đề án "Tăng nguồn cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận Long Biên năm 2011 định hướng đến năm 2015” giai đoạn 2016-2020, 6 tháng đầu năm 2020, nguồn vốn cho vay đúng đối tượng của Đề án, mang lại hiệu quả cao.

Theo đó, hộ vay vốn tập trung chủ yếu là hộ gia đình nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn không có việc làm, thu nhập thiếu ổn định, hộ gia đình dừng chăn nuôi chuyển đổi ngành nghề. Trong giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn đã cho 568 lượt hộ vay vốn đã duy trì và tạo 1.048 việc làm. Trong đó, đã cho vay 510 lượt hộ của đề án "Tăng nguồn cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận Long Biên năm 2011, định hướng đến năm 2015” có: 133 hộ nghèo, 120 hộ cận nghèo, 56 hộ thoát nghèo, 31 hộ thoát cận nghèo, 120 hộ gia đình chính sách, người có công, 30 hộ gia đình người khuyết tật, 20 hộ gia đình người sau cai nghiện vay vốn để phát triển kinh tế.

Đối với phương án giảm chăn nuôi gia súc, gia cầm: Đến tháng 6/2020, đã cho vay 58 hộ vay vốn với số tiền 2,9 tỷ đồng; còn 17 hộ sẽ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho vay và hoàn thành trong năm 2020. Các hộ vay thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ gốc. Trong những năm qua, không phát sinh nợ quá hạn, nguồn vốn luôn được bảo toàn.

Từ nguồn vốn cho vay của đề án, đã mang lại hiệu quả thiết thực, phần giúp cho 56 hộ thoát nghèo, 31 hộ thoát cận nghèo. Các hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo này tiếp tục được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... giúp ổn định cuộc sống, đảm bảo thoát nghèo bền vững, tránh tái nghèo. Ngoài ra, đã giải quyết việc làm 568 lượt hộ vay vốn sử dụng vốn vào sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trồng cây ăn quả... đã thu hút thêm 1.048 lao động có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t